Woningen van de toekomst op site Hebbelinck

Het woonproject tussen het oude vredegerecht en de sportdomeinen.
Didier Verbaere Het woonproject tussen het oude vredegerecht en de sportdomeinen.
Merelbeke heeft een masterplan klaar voor de ontwikkeling van de site Hebbelinck, een oppervlakte van 9.700 vierkante meter tussen het oude vredegerecht en het sportdomein. Er komt een woonproject, eventueel met co-housing

Het gaat om de bouw van meerdere eengezinswoningen, meergezinswoningen en een co-housingproject. De totale investeringen voor de ontwikkeling en de bouw van de woningen worden geraamd op 13 tot 14 miljoen euro. De opbrengst van de verkoop worden geschat op 18,7 tot 20,4 miljoen euro, afhankelijk van het plan dat wordt gevolgd.


In een eerste scenario is sprake van 50 appartementen en 8 rijwoningen en 88 parkeerplaatsen, boven- en ondergronds. De gemeentediensten denken eerder aan 39 appartementen, 5 woningen en 20 entiteiten voor co-housing. Hiervoor moeten 96 parkeerplaatsen worden voorzien. Er is ook sprake van een gemeenschappelijke fietsherstelplaats, laadpunten voor elektrische fietsen en een fietsdeelsysteem.

De appartementen op de site Hebbelinck.
Didier Verbaere De appartementen op de site Hebbelinck.

Auto-arm

De gemeente wil er ook inzetten op 'autovrij wonen'. Gezinnen die er bewust voor kiezen om geen auto te hebben, zullen er ook geen ondergrondse parkeerplaats moeten aankopen en krijgen voorrang bij de keuze van locatie en oriëntatie van hun appartement. Om de aantrekkelijkheid van deze formule te verhogen, kunnen bewoners car-Sharing gebruiken en genieten van een instapabonnement op het openbaar vervoer.


De gemeente zal nu eerst bepalen hoeveel sociale woningen er in het gebied komen. Dit wordt als apart project gerealiseerd. Ondertussen worden de gesprekken verder gezet met de eigenaars van grond die de gemeente nog niet in eigendom heeft en wordt een informatievergadering op poten gezet om te polsen naar de interesse voor co-housing in Merelbeke. Pas dan wordt een ontwerper en ontwikkelaar aangesteld en kan de procedure voor de bouwvergunningen worden opgestart. (DVL)