Merelbeke : ambitieuze beleidsplannen met inspraak bewonersplatformen

Het gemeentebestuur van Merelbeke legt op 4 juni haar beleidsnota voor aan een algemene gemeenteraadscommissie. De nota telt 50 pagina’s vol concrete plannen maar ook losse ideeën en denkpistes. En in de eerste helft van juni krijgen ook de bewonersplatformen nog inspraak in de plannen.

Zes inspraakmomenten

“De jongste maanden werkten we aan een beleidstekst op basis van de verschillende verkiezingsprogramma’s van de drie fracties CD&V, Open Vld en Sp.a, aangevuld met een omgevingsanalyse van onze administratieve diensten. Maar dit is zeker geen kant-en-klaar document dat te nemen of te laten is. Het is een ambitieuze basis voor de komende zes jaar”, zegt burgemeester Filip Thienpont (CD&V). 

“In juni organiseren we nog zes inspraakmomenten in alle deelgemeentes waar we in dialoog gaan en er ruimte is voor aanvullingen. Die momenten worden georganiseerd en gedragen door de Bewonersplatformen”, gaat Egbert Lachaert (Open Vld) verder.

Nieuwe projecten

In de beleidsnota wordt aandacht besteed aan de projecten die vandaag in uitvoering zijn zoals de nieuwe cultuurzaal, het nieuwe Woon Zorg Centrum en de sporthal. Maar ook de toekomstige plannen voor de uitbouw van de Tramsteltplaats en Hebbelinck, een nieuw lokaal voor de grafdelvers, een logistiek gebouw voor de uitleendienst en een structurele oplossing voor de infrastructuur van de carnavalsgroepen komen aan bod. Dit jaar nog wordt gestart met de renovatie van een aantal sociale woningen en zijn werken aan het dak van het gemeentehuis geplant. Ook de volledige renovatie van het zwembad staat op de agenda. Het gemeentelijk onderwijs krijgt een nieuwbouw met 5 klassen in de Kloosterstraat zodra de subsidies zijn toegekend. Dat zal vermoedelijk pas in 2023 zijn.

Minder belastingen

Vanaf 2020 is er een herziening van de belastingen voorzien. “We willen minstens de forfaitaire gemeentebelasting halveren en als er ruimte is ook andere belastingen verlagen”, aldus het bestuur. De vernieuwing van de dorpskernen van Bottelare, Lembergen en de centrumwijk zal ook de komende zes jaar doorgevoerd worden. En het fileprobleem wordt aangepakt met verschillende snelheidszones voor een betere doorstroming van het verkeer. En bouwen zal enkel nog kunnen in de woonkernen. Het buitengebied wordt zoveel mogelijk gespaard. De gemeente wil ook voetbalclub SK een nieuwe stek geven en die gronden gebruiken voor natuurontwikkeling. Voor de jeugd komt er een nieuwe locatie voor het skatepark en extra investeringen in de jeugdlokalen. Er wordt ook nagedacht over bijkomende kinderopvang in de gebouwen van De Zilverberk.“In september of oktober willen we met een definitief beleidsplan naar de gemeenteraad”, besluit het bestuur.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.