Groene Pluim voor Poppelin Lyceum

Foto Didier Verbaere

Groen Merelbeke schonk de 'Groene Pluim 2017' aan het Poppelin Lyceum. Directeur Pascal Van Hoecke nam de Groene Pluim in ontvangst. "Het lyceum is een school met een afspiegeling van onze omgeving. De terreinen en de gebouwen worden opengesteld voor de lokale gemeenschap, de buurt en het middenveld. Of het nu gaat over repetities voor een koor, vakantielessen voor kinderen met taalachterstand, onderdak voor het plaatselijke Voedselteam, de muziekschool, de fitclass, de imkersvereniging, de buitenschoolse kinderopvang. Maar de school kan ook uitpakken met heel wat projecten zoals samentuinen, renovatie van de lokalen van de jeugdverenigingen en hulp bij de stedenband met Toucountouna in Benin. Telkens opnieuw probeert de school zich te verbinden met allerhande projecten in onze gemeente", stelt Groen.


(DVL)