Samenscholingsverbod op speelplein

De Merchtemse burgemeester Eddie De Block vaardigt een samenscholingsverbod uit voor het speelplein Ten Anckere. De maatregel maakt deel uit van een nieuwe politieverordening en komt er na overlast met rondhangende jongeren.


"De jongeren versperden fietsers de weg of vielen kinderen lastig", zegt De Block. "Ze weigerden zich ook te identificeren en er werd zelfs al een kerel opgepakt die over een boksijzer beschikte. En dat is een verboden wapen. Ook vechtpartijen en diefstallen vonden er plaats. Dit kon niet meer blijven duren." De politieverordening stelt duidelijk dat er samenscholing van meer dan 3 personen, die ouder zijn dan 14 jaar, niet meer toegelaten is. Ze mogen zich ook niet meer op de speeltuigen begeven.


Als de jongeren zich niet aan de regels houden, kan de politie hen onmiddellijk administratief aanhouden. De verordening wordt op de volgende gemeenteraad goedgekeurd en wordt vanaf dan van kracht.


(WDS)