Derde minder bebouwing aan Sint-Janstraat

PLAN WORDT STRENGER NA MASSAAL PROTEST

Een archiefbeeld van voormalig gemeenteraadslid Joris Verspecht aan de Sint-Janstraat. Hij is deels tevreden met het aangepaste plan, al mogen de bouwregels voor hem nog strenger.
Foto Mozkito Een archiefbeeld van voormalig gemeenteraadslid Joris Verspecht aan de Sint-Janstraat. Hij is deels tevreden met het aangepaste plan, al mogen de bouwregels voor hem nog strenger.
De gemeente heeft een nieuwe versie uitgewerkt van het ruimtelijk uitvoeringsplan Sint-Janstraat. Het oorspronkelijke bouwplan voor de groene zone aan de achtertuinen van die straat en voor de site Staels stootte op meer dan vierhonderd bezwaarschriften. De regels werden nu strenger gemaakt, met dertig procent minder bebouwing. Eind deze maand start een nieuw openbaar onderzoek.

De eerste versie van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) werd in april van vorig jaar door de meerderheid op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Voor heel wat inwoners was dat meteen het signaal om de strijd aan te gaan. Het ging zelfs zo ver dat Joris Verspecht, toen gemeenteraadslid voor CD&V, uit de gemeenteraad én zijn partij stapte. "Bij het inkijken van dit dossier zei ik meteen dat ik dit niet kon goedkeuren", vertelt Verspecht. "De plannen komen niet overeen met de visie voor een landelijke gemeente die de partij had. Maar toch heeft de rest van de CD&V-fractie het plan goedgekeurd. Omdat er met mij geen rekening gehouden werd, heb ik afgelopen zomer dan met de partij gebroken." Verspecht startte intussen overigens zijn eigen politieke beweging: PRO Merchtem.

Verbrusseling

Door zijn actie gaf Verspecht meteen ook heel wat ruchtbaarheid aan het omstreden RUP. Omwonenden van het gebied vreesden vooral verstedelijking en verbrusseling. En zo kreeg het actiecomité Gezellig Merchtem vorm. De gevolgen bleven evenmin uit, met meer dan vierhonderd ingediende bezwaarschriften. "Negentig procent van die bezwaarschriften waren gericht tegen de mogelijkheid om te bouwen in het groene gebied tussen de achtertuinen van de Sint-Janstraat en het OCMW-rusthuis", verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening David De Valck (Open Vld). "Dat zal nu niet meer mogen, waardoor er toch dertig procent minder bebouwing mogelijk zal zijn. Andere bezwaarschriften gingen bijvoorbeeld over de vrees dat spelende kinderen van de nieuwe bewoners lawaai zouden maken. Projectontwikkelaars die er appartementen willen optrekken, zullen nu ook verplicht garages moeten bouwen. De parkeerdruk moet dus op de site zelf opgevangen worden. Ook voor de site Staels werden de nodige regels opgelegd. De gebouwen kunnen gerenoveerd worden, maar ook afgebroken. Industrie zal anderzijds niet mogelijk zijn."


Verspecht is deels tevreden. "Die verplichte garages zijn een vooruitgang, en ook de maximumdiepte van de bebouwing werd verlaagd", weet hij. "Voorts moeten er ook fietsenstallingen aanwezig zijn. Toch zal het nog preciezer moeten. Volgens dit plan zijn er drie tot zelfs vier bouwlagen mogelijk. PRO Merchtem wil dat beperken tot twee. Er is dus verbetering, maar het mag allemaal nog wat strenger."

Nieuw openbaar onderzoek

De gemeente organiseert op 21 februari een informatievergadering over het nieuwe RUP in de raadzaal van het gemeentehuis, om 19.30 uur. Nadien, tussen 23 februari en 23 april, zal er een nieuw openbaar onderzoek geopend worden. Dat geeft inwoners de kans om opnieuw bezwaarschriften in te dienen. Al verwacht schepen De Valck dat het er nu minstens negentig procent minder zullen zijn.