Vier kerken wachten op nieuwe invulling

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN MENEN

De aanvraag om de Sint-Franciscuskerk te ontwijden is ingediend.
Foto Coppens De aanvraag om de Sint-Franciscuskerk te ontwijden is ingediend.
In een viertal kerken in Groot-Menen is er straks plaats voor een nieuwe invulling. Kunnen verenigingen zonder lokaal straks in de kerk hun werking organiseren? Er moet dringend werk gemaakt worden van een plan om die ongebruikte ruimtes zo goed mogelijk te benutten.

Groot-Menen telt acht kerken. Nu al lijkt duidelijk dat de kerk Maagd der Armen in Rekkem, de Verrijzeniskerk in Lauwe, de Sint-Jozefskerk in de Barakken en de Sint-Franciscuskerk in het centrum van Menen straks een nieuwe invulling zullen krijgen. "De eerste stap om de Sint-Franciscuskerk te ontwijden is gezet. De aanvraag is officieel ingediend", zegt huidig schepen van Kerkfabrieken Laurent Coppens (CD&V). "Een gespecialiseerd architectenbureau zal nagaan welke bestemming die kerk kan krijgen, wat er moet gerenoveerd worden en wat de kostprijs is. Er is uitdrukkelijk gevraagd dat de kerk voor podiumkunsten zou kunnen worden gebruikt. Kerk Maagd der Armen lijkt geschikt voor multifunctioneel gebruik en de Verrijzeniskerk in Lauwe biedt nu al tijdelijk onderdak aan chiro Oskaarke, die nieuwe lokalen bouwt."


Angelique Declercq (sp.a): "Alle verenigingen verdienen een goede infrastructuur om hun activiteiten te organiseren. De beslissingen van de huidige meerderheid om huurgelden te vragen of te verhogen, maken de gemeentelijke infrastructuur voor meerdere verenigingen onbetaalbaar. Die drempel moet verdwijnen."

Analyse

De lokale sp.a zegt al meerdere jaren te wachten op de gemaakte analyse rond het kerkenplan. "Welke kerken hebben een historische waarde, welke worden nog veel gebruikt? Is er gemengd gebruik mogelijk? De vrijgekomen kerken kunnen misschien een deel van de oplossing zijn, maar waarom niet kijken naar leegstaande panden? Op die manier kun je de verloedering aanpakken en verenigingen tijdelijk een stek geven", aldus Angelique Declercq. (XCR)