Verkeer rond Grote Markt verloopt moeizaam

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN MENEN

Het kruispunt op de Grote Markt stuit veel mensen tegen de borst. Maar wat moet er veranderen? En waar kan het ook elders beter?
Foto XCR Het kruispunt op de Grote Markt stuit veel mensen tegen de borst. Maar wat moet er veranderen? En waar kan het ook elders beter?
De mobiliteit en het parkeerbeleid zullen ook de volgende legislatuur hete hangijzers blijven. Vooral het parkeerbeleid, het vreemde kruispunt op de Grote Markt en enkele drukke verbindingsassen kregen de voorbije jaren veel kritiek. Wat vinden de verschillende lokale partijen dat er moet veranderen om de verkeerssituatie te verbeteren?

Huidig schepen van Mobiliteit Dirk Vanholme (N-VA) was de voorbije jaren geregeld kop van jut. Maar volgens de schepen heeft Menen geen groter mobiliteitsprobleem dan in de steden. "Enkel tijdens de spitsuren kunnen onze grote assen en verbindingsassen de in- en uitstroom moeilijk verwerken. Maar als mensen klagen dat wagens te snel rijden, wil dat zeggen dat de wegen niet oververzadigd zijn. Te druk verkeer leidt immers automatisch tot trager verkeer", zo concludeert Vanholme. "De voorbije legislatuur hebben we het parkeerbeleid geoptimaliseerd. Je mag nu dubbel zo lang gratis parkeren." Maar wat zijn de plannen om de parkeerdruk te verminderen? "De parkeerdruk zal inderdaad toenemen, maar een radicale wijziging kan enkel als het aantal wagens in de stad vermindert", vindt Vanholme. "Daarom wil ik ook niet dat het verkeer via de Bruggestraat of Kortrijkstraat de Grote Markt kan bereiken. Bestuurders kunnen op wandelafstand van de Grote Markt parkeren. Het kruispunt weer openstellen, dat zou pas voor een knelpunt zorgen. Wat we wel moeten doen, is de fietser een betere plaats geven in de stad, maar dat wordt een grote uitdaging", besluit Vanholme.

Parking Groentemarkt

Voor Open Vld gaan de maatregelen niet ver genoeg. "We moeten werk maken van gratis shop&go-zones zoals in Kortrijk, én van een parking onder de Groentemarkt. Dat moet heus niet zoveel geld kosten. In een horecastad willen mensen dicht bij het café of restaurant parkeren", aldus lijsttrekker voor Open Vld Eddy Lust.


Peter Degand, lijsttrekker voor PVDA, wil dat het kruispunt op de Grote Markt vanuit de Kortrijkstraat opengesteld wordt voor het openbaar vervoer. "Dat moet mogelijk zijn via verzinkbare paaltjes. Zo haal je ook het busverkeer uit de Wahisstraat weg. Bovendien moet de lokale handel in het centrum beter bereikbaar zijn", aldus Degand. PVDA is tegen betalend parkeren en pleit voor een systeem van een grote blauwe zone. (XCR)