Recyclagebedrijf krijgt geluidsmuur

Het recyclageverwerkende bedrijf Galloo in de Wervikstraat in Menen bouwt een nieuwe geluidsmuur van tien meter hoog en meer dan honderd meter lang langs de noordzijde van het terrein. "Op die manier willen we de geluidshinder voor onze buren en voor de stad tot een minimum herleiden", vertelt zaakvoerder Pierre Vandeputte. De wand bestaat uit vier meter betonplaaten en nog eens zes meter geluidsabsorberende cassettes. "In overleg met de stad willen we vervolgens een groenzone aanplanten langs de publieke kant van de muur. Zo zal het streekeigen groen voor de muur aansluiten op de oude Leievallei. (XCR)