N-VA en Open Vld uiten kritiek op gratis gezondheidscentrum

Vorige donderdag ontstond een politieke rel toen Open Vld openlijk het gratis gezondheidscentrum De Piramide afbrak van directeur Peter Depoot, tevens voorzitter van CD&V. Beide partijen vormen samen met N-VA de stadscoalitie van Menen.


N-VA wenste niet te reageren, maar doet dat nu toch. "Wij zijn geen voorstander van het gratis verhaal en verdedigen het belang van het vrije initiatief en de vrije beroepen. We stellen ons ook vragen over de communicatie en transparantie rond dit nieuw initiatief in Menen", stelt Renaat Vandenbulcke, voorzitter van N-VA Menen. "Binnen de provincie heeft onze fractie zich kritisch geuit tegenover wijkgezondheidcentra. Toch gaf de deputatie een subsidie van 50.000 euro. Dergelijke projecten zijn concurrentievervalsing voor de andere dokters, verpleegkundigen ..." Daarmee zit N-VA op dezelfde lijn als Open Vld. Met het ELG gezondheidscentrum gaat de patiënt voortaan gratis naar de dokter, maar is verplicht om een beroep te doen op de verpleegkundigen, kinesist... van De Piramide, het tweede ELG Gezondheidscentrum van de Provincie.


Pvda Menen juicht dan weer het systeem toe en is blij dat op die manier de kwalitatieve gezondheidszorg toegankelijk wordt voor alle inwoners van de stad.


(XCR)