Maatregelen in Industriezone Grensland Menen-Wervik na overleg met stadsbestuur

Het dagelijks bestuur van Platform Grensland in overleg met schepen Patrick Roose omtrent enkele pijnpunten.
Platform Grensland Menen-Wervik Het dagelijks bestuur van Platform Grensland in overleg met schepen Patrick Roose omtrent enkele pijnpunten.
Het Platform Grensland Menen-Wervik maakte enkele afspraken met het stadsbestuur van Menen. Zo komt er volle witte lijn in de Wervikstraat, om de afscheiding met het fietspad veel duidelijker te maken. 

De bedrijven van de industriezone Grensland Menen-Wervik verenigden zich in het ‘Platform Grensland’ De verenigingen behartigt de belangen van de bedrijven en communiceert met de buren en met de stad. 

Begin januari had het dagelijks bestuur het platform een overleg met de stad Menen en schepen Patrick Roose omtrent enkele pijnpunten. Daarbij werden een concrete afspraken gemaakt.

“In de Wervikstraat zal een volle witte lijn aangebracht worden naast de paaltjes van het fietspad. Zo zal de afscheiding van fietspad en straat veel duidelijker zijn. Dat zal gebeuren in maart-april van dit jaar”, aldus het Platform Grensland. “Betreft paaltjes in de Wervikstraat: regelmatig worden de palen uitgehaald of omver gereden, steeds op dezelfde plaatsen. De stad heeft er al heel wat vervangen. Er wordt gevraagd aan de bedrijven uit de omgeving om mee een oogje in het zeil te houden. Daarnaast zal de stad Menen in 2020 de verlichting aan het fietspad in de Wervikstraat aanpakken en omschakelen naar LED. Tenslotte komen er bomen op de hoek Lageweg-Industrielaan.”

Het Platform Grensland Menen-Wervik bestaat in 2020 tien jaar. Op 7 mei wordt dat gevierd met een gastspreker: Geert Noels. Op 12 februari vindt de nieuwjaarsreceptie plaats met een info-avond. Op de agenda onder meer: “Grensland 2020-2030, een nieuw decennium met duidelijke ambities. Hoe willen we Grensland verder vorm geven?”.