Gratis naar de dokter in Menen

OUDE RIJKSWACHTKAZERNE WORDT NIEUW GEZONDHEIDSCENTRUM

MENEN - In de Leiestreek opent op 1 januari het allereerste gezondheidscentrum waar patiënten niet langer het remgeld moeten betalen na een consultatie bij de huisarts. De vzw ELG De Piramide werkt met vijf huisartsen die forfaitair vergoed worden. "We gaan voor een ruimere toegankelijkheid van een kwaliteitsvolle zorg", zegt Peter Depoot, directeur van het nieuwe centrum dat de oude gebouwen van de rijkswachtkazerne inpalmt op het Vander Merschplein.

De gezondheidszorg schrijft geschiedenis in Menen en met uitbreiding in de Leiestreek waar op 1 januari een eerste centrum opent waar huisartsen niet langer prestaties aanrekent aan de patiënt. Onze provincie telt slechts een gelijkaardige praktijk in Brugge. "Dat betekent concreet dat patiënten gratis op consultatie kunnen bij de huisarts, maar het centrum zal meer doen dan 'gratis' consultaties leveren", vertelt Peter Depoot die directeur wordt van de vzw ELG De Piramide.

Voorwaarden

Vier dokters, Carl De Rycke, Geert Van Den Eynde, Claude Van Keirsbilck en Greet Vandeweege werken al jaren samen. "Voor ons nieuw verhaal gingen we informatie sprokkelen bij een wijkgezondheidscentrum Gent dat op dezelfde manier werkt als ELG De Piramide, met dat verschil dat wij ons centrum niet beperken tot de patiënten van een wijk, maar tot de inwoners van een hele stad", licht dokter De Rycke toe. Wie een verbintenis aangaat met De Piramide moet zich wel aan enkele voorwaarden houden. "Zo zal de patiënt enkel een beroep kunnen doen op onze vier huisartsen (en een vijfde arts in opleiding, Hadewijch Pecceu), drie verpleegkundigen en twee zorgkundigen, op afspraak. Het centrum zal open zijn van maandagmorgen tot en met vrijdagavond. In het weekend blijft het klassieke wachtsysteem van kracht. Patiënten die dan geholpen worden door een andere arts, betalen wel het remgeld", gaat Depoot verder.

Preventief werken

Wie liever zijn eigen verpleegkundige wil houden, zal geen beroep kunnen doen op de De Piramide. "Onze eerstelijnszorg wordt de toekomst. Dokters zullen zich meer met hun kerntaken kunnen bezighouden en preventief werken. Interdisciplinair werken, werkt zorgbevorderend. We sluiten niet uit dat ons centrum in de toekomst kan uitbreiden met kinesisten en psychologen bijvoorbeeld." De site van de rijkswachtkazerne is 2.300 vierkante meter groot en biedt uitbreidingsmogelijkheden. Voorlopig hebben 2.200 patiënten ingetekend. Vooral oudere patiënten hebben het moeilijk om hun vertrouwde verpleegster op te geven. "Dat begrijpen we. We dragen onze visie uit, geven correcte info en verplichten niemand om in te schrijven. Iedereen kan op elk moment intekenen of uitschrijven", aldus nog Depoot. "Door patiënten niet meer te laten betalen, zullen kansarme Menenaars een doktersbezoek niet langer uitstellen."


Op 1 januari gaat het centrum open op het Vander Merschplein. De oude rijkswachtkazerne stond bijna vijf jaar leeg en werd voor 450.000 euro verkocht aan de vzw. "Het gelijkvloers bestaat uit vier multidisciplinaire consultatieruimtes, een wachtruimte en secretariaat. De eerste verdieping omvat twee burelen, een multifunctioneel lokaal en een vergaderruimte dat wekelijks zal benut worden. De patiënten zullen ook verder terecht kunnen in de Leopoldstraat in de Barakken, de huidige groepspraktijk van Claude Van Keirsbilck en Carl De Rycke.