Criminaliteit al gedaald, maar nog werk aan de winkel

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN MENEN

Alle grensovergangen zijn ondertussen bewaakt met camera's met nummerplaatherkenning.
Foto XCR Alle grensovergangen zijn ondertussen bewaakt met camera's met nummerplaatherkenning.
In een grensstad als Menen ligt de criminaliteit doorgaans hoger dan in andere gemeenten. Het blijft dan ook de uitdaging van het nieuwe bestuur om te investeren en de veiligheid van de inwoners te garanderen. Volstaat camerabewaking of zijn er nog andere maatregelen nodig?

Volgens burgemeester Martine Fournier (CD&V) werd er hard gewerkt om de veiligheid te verhogen en cijfers tonen aan dat de criminaliteit gedaald is. "Het aantal woninginbraken is ondertussen gehalveerd. We zullen de komende jaren extra inzetten op bewakingscamera's, vooral op pleinen, invalswegen, plaatsen met veel overlast of fietsdiefstallen. Een gezamenlijk commissariaat met de Franse politie op de grens is voor de toekomst. Ondertussen kunnen we via digitalisering wel nog meer blauw inzetten op straat. Maak van een combi een mobiel kantoor zodat die ter plaatse dossiers kan afhandelen. We willen de politie ook maximaal uitrusten met smartphones. In de toekomst zal ook drugsproblematiek een aandachtspunt blijven."

Belaging

Jelle Janssens (sp.a) vindt dat camera's overschat worden. "Die zijn goed voor opsporingen, maar we moeten meer inzetten op straathoekwerk en sociale preventie. Criminaliteitscijfers mogen dan wel dalen, maar dat geldt niet voor alles. Niet iedereen doet aangifte van een misdaad en ook drugscriminaliteit stijgt, maar niet alleen in Menen. De korpschef vond drugs overigens geen prioriteit in 2017. Ondermijnende criminaliteit is echter een groter probleem. Ik denk aan belaging van groepen mensen of afpersing van nachtwinkels."

Beter blauw op straat

Jelle Janssens, criminoloog en dus expert ter zake, meent ook dat de mooie stelling van meer blauw op straat de criminaliteit niet doet dalen. "Ik deel die mening van N-VA niet. We moeten anders durven denken over de wijkwerking en vooral inzetten op beter blauw op straat. Via digitalisering, wijkwerking om info te delen en betere infogaring via de verschillende diensten. Het goede werk van de dienst veiligheid en preventie moeten we uitbouwen." (XCR)