137 handtekeningen tegen nieuwe wijk

EIGENAAR WIL WEIDE AAN KLOOSTERHOEK VERKAVELEN

Enkele bewoners bij de weide aan de Kloosterhoek, waar de nieuwe verkaveling zou komen.
Foto Xavier Coppens Enkele bewoners bij de weide aan de Kloosterhoek, waar de nieuwe verkaveling zou komen.
Eigenaar Marc Desmet uit Menen wil de grond aan de Kloosterhoek in Lauwe verkavelen in 56 percelen, maar dat ziet de buurt niet zitten. Actievoerders vrezen voor meer verkeer in de landelijke omgeving en verzamelden al 137 handtekeningen.

De bewoners van de Kloosterhoek en de wijk Steenland zijn boos en bezorgd. Begin juli lazen ze dat er tussen de wijk en de Kloosterhoek een nieuwe verkaveling 'Ter Winde' komt met 56 huizen. Eigenaar van de grond Marc Desmet van het familiebedrijf Decospan uit Menen vroeg een omgevingsvergunning aan. De buurt reageerde onthutst. "De ontsluiting zou enkel gebeuren via de Kloosterhoek, maar dat is een landelijke, smalle weg zonder voetpaden met een breedte van slechts drie meter. De straat zou het doorgaande verkeer voor een grote verkaveling met 56 woongelegenheden niet kunnen slikken", vertelt Fien Demyttenaere, die al 10 jaar in de Kloosterhoek woont. "Het gaat hier trouwens om een woonuitbreidingsgebied. Dat betekent dat die gronden aangesneden worden als er een nood is. Maar als je hier via Rekkem en Lauwe naar Menen rijdt, dan tel je in een mum van tijd meer dan 60 huizen die te koop of te huur staan", geeft bewoonster Ingrid Debeuf mee. "Over een nood kan je dus moeilijk spreken."


Isabelle Maes merkt ook op dat de weide vaak overstroomt als het lange tijd regent. "Waar moet het water naartoe als de weide straks verkaveld wordt?", vraagt ze zich af.

Open ruimte

Daarnaast wil de buurt niet dat een van de laatste stukjes open ruimte zomaar verdwijnt. In een mum van tijd werden 137 handtekeningen verzameld, wat neerkomt op een quasi unaniem verzet van de buurt. Tien bewoners namen samen een advocaat onder de arm om hun bezwaren kracht bij te zetten. Het stadsbestuur is niet zomaar geneigd om een verkaveling in woonuitbreidingsgebied goed te keuren. Vier jaar geleden werd 'de Striepe' in Lauwe daarom afgekeurd. Schepen van ruimtelijke ordening Mieke Syssauw (Open Vld) liet toen weten dat de stad zich wil concentreren op de woningen langs de Leie en op de resultaten van de studie over het woonaanbod in onze stad. "In het kader van de betonstop zijn er vele steden die woonuitbreidingsgebied laten schrappen, maar dat doet Menen niet. We willen die zones sparen voor later. We hebben met het college al beslist om de verkaveling 'Ter Winde' niet te behandelen als een private verkaveling, gelet op het grote aantal huizen dat die verkaveling zou tellen."


Op de gemeenteraad van eind oktober moeten de raadsleden het tracé van de wegen goedkeuren. Eerst zal het schepencollege zich maandag buigen over de verkaveling.