Woonzorgpunt beantwoordt alle vragen rond zorg

In Melle gaat op woensdag 8 februari het Woonzorgpunt van start. Het wordt hét aanspreekpunt voor elke zorgvraag.

Dit is een initiatief van CM Midden-Vlaanderen, het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, Familiehulp, Familiezorg Oost-Vlaanderen, WZC Kanunnik Triest en het OCMW Melle en bundelt de krachten tot één aanspreekpunt voor elke zorgvraag.


"Onder de noemer 'Woonzorgpunt' drijven we in Melle, als testgemeente, onze samenwerking op. We merken dat heel veel mensen door de bomen het bos niet meer zien en niet weten waar ze terecht kunnen met een zorgvraag. Met Woonzorgpunt willen we één aanspreekpunt creëren, en hebben we de kracht om zorg op maat te voorzien in elke situatie", legt projectleider Mieke Ruys uit. "Via één contactpunt dat 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar is voorzien we advies en informatie rond eender welke zorgvraag. We starten verpleegkundige zorg, gezinszorg, woonzorg, kraamzorg of advies en info rond sociale rechten op, als een zorgsituatie dit nodig heeft. We beperken de administratie en zorgen voor een eerste contact binnen de 24 uur na het stellen van een zorgvraag."


Alle informatie is te vinden op www.woonzorgpunt.be of info@woonzorgpunt.be. Woonzorgpunt Melle is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar voor inwoners van Melle op het telefoonnummer 09/229.29.27 vanaf woensdag 8 februari.


(DVL)