Gemeentearbeiders verkopen voor eigen rekening

AL 9 MAANDEN ONDERZOEK NAAR ILLEGALE HANDEL

Negentien gemeentearbeiders van Melle zouden eind 2014 oud ijzer, fietsen en papier opgehaald en voor eigen rekening verkocht hebben. Het tuchtonderzoek naar de feiten duurt nu al negen maanden. Veel te lang, stellen de oppositiepartijen.

De gemeente Melle kreeg in december 2014 de melding dat gemeentearbeiders tijdens hun diensturen en met gemeentelijke wagens oud ijzer, fietsen en papier inzamelden en nadien voor eigen rekening verkochten. De opbrengst verdeelden de negentien, zowat alle arbeiders van de gemeente Melle, onder elkaar. De gemeentesecretaris heeft in de afgelopen negen maanden een onderzoek gevoerd en alle negentien gemeentearbeiders zijn ondervraagd. Binnenkort wordt het verslag overgemaakt aan het schepencollege.

Toeval of niet?

Toeval of niet, vanavond staat een voorstel tot afsprakennota rond tuchtprocedures voor personeelsleden op de agenda van de gemeenteraad. Burgemeester Dirk De Maeseneer (CD&V) ontkent dat het agendapunt iets te maken heeft met de lopende tuchtprocedure. Verder kan hij niets zeggen over het tuchtonderzoek. "Het is de autonome bevoegdheid van de gemeentesecretaris om dat onderzoek te voeren. Ik verwacht binnenkort een tuchtvoorstel en nadien is het aan het schepencollege om een standpunt in te nemen."


De oppositie ziet het anders. Oppositieraadslid van Open Vld Edouard de Potter d'Indoye. "Het is niet toevallig dat we deze tuchtprocedure op de agenda van de gemeenteraad plaatsen vanavond. De huidige procedure tegen de eigen personeelsleden sleept al meer dan negen maanden aan. Die termijn is veel te lang en wij eisen duidelijkheid voor alle partijen. De oppositiepartijen eisen dat er sneller maatregelen worden genomen en een doorverwijzing naar de Procureur Des Konings als er strafrechterlijke feiten worden gepleegd. "Het personeel heeft een voorbeeldfunctie en als er fouten zijn gemaakt, moeten er sancties volgen", besluit de Potter d'Indoye.