Geen extra afspraken rond tuchtprocedure

Het gemeentebestuur van Melle aanvaardde geen extra afsprakennota over de timing en de afhandeling van tuchtprocedures voor gemeentepersoneel. Momenteel loopt er in Melle een tuchtprocedure tegen het eigen personeel. Er werden een twintigtal arbeiders van de gemeente ondervraagd omdat enkele zich bezondigd zouden hebben aan de verkoop van papier, fietsen en oud ijzer voor eigen rekening en met dienstvoertuigen. Het onderzoek loopt nog en mogelijke maatregelen worden binnenkort overgemaakt aan het schepencollege en, indien nodig, aan de Procureur des Konings. De oppositiepartijen Open Vld, sp.a en GPS Melle vroegen extra afspraken omdat ze naar eigen zeggen te weinig op de hoogte worden gebracht bij dergelijke procedures. Maar de meerderheid van CD&V en N-VA stemde het voorstel maandagavond weg. "Er zijn al wettelijke bepalingen vastgelegd in het gemeentedecreet en dat is voldoende", zegt burgemeester Dirk De Maeseneer (CD&V) (DVL)