Archeologische schat te bewonderen in bib

PREHISTORISCHE EN ROMEINSE VOORWERPEN OPGEGRAVEN AAN HEIMBEEKVELD

De archeologische vondsten lokken heel wat bekijks.
Lukas De archeologische vondsten lokken heel wat bekijks.
De bib van Meise neemt je nog tot eind deze maand mee terug in de tijd. Je kan er onder meer juwelen, armbanden, stukken van potten en aardewerk uit het midden-neolithicum, de late ijzertijd en de Romeinse periode bewonderen. Archeologen groeven de vondsten een tijdje geleden op aan Heimbeekveld.

Het archeologisch onderzoek aan Heimbeekveld, waar binnenkort de woonwijk uitgebreid wordt, heeft een heuse schat blootgelegd. In totaal werden zelfs duizenden stukken en fragmenten opgegraven daterend uit heel uiteenlopende periodes. "Onder meer een pijlpunt, twee kloppers en aardewerkscherven getuigen van de aanwezigheid van mensen uit het neolithicum (circa 4.150 voor Christus)", legt cultuurschepen Miel De Boeck (CD&V) uit. "In de westelijke helft van het onderzoeksterrein bevond zich dan weer een met greppels afgebakend erf met minstens twee tienpalige schuren en mogelijk een boerderij uit de late ijzertijd (600 voor Christus) of vroeg Romeinse periode. Verder zijn er resten van twee Romeinse wegen ontdekt die in het verlengde van de huidige Mechelstraat en Veldstraat liggen." In een waterput daterend van 170 na Christus werden zelfs enkele complete skeletten van een ree, das vos, en wild zwijn gevonden, net als een verzilverde ring.


Alle vondsten, waarvan de oudste meer dan 6.400 jaar oud is, worden permanent bewaard in het Onroerend Erfgoeddepot van Vlaams-Brabant op de site van het Pivo (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding red) in Asse. "Opmerkelijk dat deze banale akker van in de oertijd tot nu altijd bewoond geweest is", zegt depotbeheerder Jan De Cock.

Enkele van de voorwerpen in de kijkkast in de bib.
Lukas Enkele van de voorwerpen in de kijkkast in de bib.

Tentoongesteld

De Meisenaren kunnen deze maand in de bib een aantal van de vondsten zelf komen bewonderen. "We presenteren een selectie voor het eerst aan het brede publiek via een pop-uptentoonstelling in een speciaal hiervoor ontworpen kijkkast", legt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed, uit. "Deze compacte tentoonstellingskast laat geïnteresseerden kennismaken met de opgravingsresultaten met de hulp van originele objecten, kaartmateriaal en foto's."


Rond de geselecteerde stukken is een heel verhaal te vertellen. "De topstukken zijn in mijn ogen de sieraden en armbanden, omdat ze getuigen van specifiek menselijke aanwezigheid", vervolgt De Cock. "Ook curiositeiten zoals verbrande menselijke resten zijn opgenomen."


De tentoonstelling is nog tot eind deze maand te bezichtigen. Erfgoedkring Berla is ook van dichtbij bij het project betrokken en voorziet infosessies. Er zijn ook bezoeken voorzien van de basisscholen.