Actiecomité ziet 300 sociale woningen in achtertuin niet zitten: “Red onze Eversemse velden”

De inwoners van Eversem, Sint-Brixius-Rode en omgeving maken zich grote zorgen.
Dieter Nijs De inwoners van Eversem, Sint-Brixius-Rode en omgeving maken zich grote zorgen.
De inwoners van Eversem en Sint-Brixius-Rode maken zich grote zorgen. De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting (GMV) wil immers in de velden bijna 300 nieuwe sociale woningen bouwen. De buurtbewoners hebben zich verenigd in het actiecomité ‘Red onze Eversemse velden’. Ze vrezen naast het verlies van open ruimte onder meer grote mobiliteitsproblemen en wateroverlast.

Het plan van de GMV om aan het Tussenveld 45 de komende jaren 300 nieuwe sociale woningen te bouwen pal ín de velden tussen de huidige wijk van Eversem en het kerkje van Sint-Brixius-Rode stuit op weerstand. De buurtbewoners hebben zich verenigd in het actiecomité ‘Red onze Eversemse velden’. “Dit plan druist lijnrecht in tegen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)”, zeggen de bewoners. “Sint-Brixius-Rode wordt daarin geklasseerd als ‘kern in het buitengebied’ en daarin ‘primeert de open ruimte’.”

Van open ruimte zal er echter niet veel sprake meer zijn als de plannen worden uitgevoerd. “Volgens het GRS mogen er maximaal 15 sociale woongelegenheden per hectare voorzien worden, maar in dit plan zijn er dat liefst 38. Allemaal zonder oprit, waardoor de smalle straatjes ook nog eens vol met geparkeerde wagens zullen komen te staan. Een stadverkaveling dus, maar dan geënt op de huidige rustige woonwijk, waardoor ook het sociale weefsel en het landelijk karakter van de buurt drastisch zullen veranderen.”

Mobiliteit

Vooral voor de mobiliteit in en rond Eversem zou het woonproject een ramp zijn. Die is nu al kwetsbaar, omdat het gehucht niet voldoende ontsloten is. “En omdat het ‘buitengebied’ is, relatief ver van faciliteiten, gebeuren veel verplaatsingen met de wagen. Er is een bus, maar die staat er zelf in de file. En die file groeit elk jaar, omdat de aangrenzende weg, de Kapellelaan, ook gebruikt wordt door de bewoners van naburige gemeenten om zich te verplaatsen van en naar hun werk.”

De school moet groeien om plaats te maken voor de nieuwe kinderen, maar dat kan niet, want de nieuwe huizen staan in de weg.

Buurtbewoners

Verder zou de school - die nu al te klein is - niet meer kunnen uitbreiden door het bouwproject. “Dus je krijgt een school die zou moeten groeien om plaats te maken voor de nieuwe kinderen, maar dat kan niet, want de nieuwe huizen staan in de weg...”

Ook over wateroverlast maken de Eversemnaars zich zorgen. “De velden van Eversem fungeren als waterbuffer tussen de Grimbergse kouter en de Nerom-landschappelijke corridor. Gooi die vol beton en je weet dat de buurt regelmatig te kampen zal hebben met wateroverlast en overstromingen.” Het actiecomité heeft intussen de vier coalitiepartners van het gemeentebestuur afzonderlijk gesproken.

Alternatieven

“300 sociale woningen is veel”, geeft burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) toe. “We zijn aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn om toch tot een betere spreiding te komen.” Er is voorlopig wel nog geen omgevingsvergunning ingediend voor een sociale verkaveling waarover het college zich uiteindelijk zal moeten uitspreken. Meise moet 105 sociale woningen realiseren tegen 2025, zo niet dreigt een financiële sanctie. De eerste 45 sociale woningen zouden tegen 2020 en 2021 gerealiseerd kunnen worden.
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • lieven philips

    Niks te bouwen daar.... Het staat er al vol genoeg hier in Meise