“Meise is koploper inzake ruimteverspilling”

Natuurpunt wil dat nieuw bestuur meteen werk maakt van betonstop

Voorzitter Frank Vermoesen maakt zich grote zorgen over de verspilling van open ruimte. Het is dan ook het hoofdthema in het memorandum van Natuurpunt voor de kandidaat-bestuurders.
Lukas Voorzitter Frank Vermoesen maakt zich grote zorgen over de verspilling van open ruimte. Het is dan ook het hoofdthema in het memorandum van Natuurpunt voor de kandidaat-bestuurders.
“Meise is koploper inzake verspilling van open ruimte en dat moet stoppen.” Dat is de boodschap die Natuurpunt meegeeft aan de lokale politici aan de vooravond van de verkiezingen. “In amper 30 jaar tijd is de bebouwde oppervlakte verdubbeld.” Daarmee wordt een thema dat bij de bevolking leeft – het volledig volbouwen van vooral Wolvertem door de zogenaamde betonboeren – in de verf gezet.

Voor Natuurpunt Meise vormt het duurzaam behoud van de open ruimte dé inzet van de gemeenteraadsverkiezingen. Hoofdprioriteit daarbij is het niet ontwikkelen van ‘Westrode industrie’ als grootschalig logistiek bedrijventerrein. “We kunnen het niet maken om vandaag nog een project van dergelijke omvang en met dergelijke milieu-impact toe te laten”, zegt voorzitter Frank Vermoesen. 

“Het recente verleden heeft bewezen dat er niet zuinig met ruimte is omgesprongen in Meise. Uit het Betonrapport van Natuurpunt bleek dat in amper 30 jaar tijd de bebouwde oppervlakte in Meise maar liefst verdubbeld is en dat terwijl de bevolking in diezelfde periode met nog geen 20% toenam. Meise is daarmee in de regio koploper in het verspillen van de open ruimte. Dat moet nu stoppen.”

Zwaard van Damocles

Toch staan er enkele forse ‘bedreigingen’ voor de deur. “Extra verkeers-infrastructuur, woonuitbreidingen en dus ook een gigantisch bedrijvenpark dat al een halve eeuw als een versleten zwaard van Damocles boven het noorden van de gemeente hangt. Dat alles staat diametraal op het moderne Vlaamse ruimtelijk beleid dat inzet op een betonstop en open ruimte wil versterken.”

De laatste open ruimtecorridor tussen Antwerpen en Brussel staat op het spel

Frank Vermoesen, voorzitter Natuurpunt

Natuurpunt wil dat het nieuwe bestuur de alternatieven voor Westrode ernstig laat onderzoeken. “Het is de laatste open ruimtecorridor tussen Antwerpen en Brussel die op het spel staat. Die mogen we niet verkwanselen.”

In de campagnes blijken vele partijen alvast in te zetten op het bewaren van de open ruimte. “Maar dan moet je ook de tering naar de nering durven zetten”, vindt Vermoesen. “Je kan niet het beschermende discours voeren en anderzijds blijven verkavelen in de groene wei of een mastodont industrieterrein verdedigen.”

Natuurpunt vraagt ook aan het nieuwe bestuur om actief te ijveren voor de bouw van een ecoduct over de A12. “In de afgelopen legislatuur bleek daar een consensus over te bestaan, over de partijgrenzen heen. Maar de druk moet nu dringend vanuit de lokale politiek opgevoerd worden bij de bevoegde ministers. Dit project is een grote stap vooruit voor mens, landschap en natuur. Behalve een veilige oversteek voor heel wat dieren kan de combinatie met een voetgangers- en fietserspassage er ook voor zorgen dat er een nieuwe, veilige en comfortabele verbinding komt over de A12 tussen Nerom en Imde.”

Groot klimaatbos

Verder hoopt Natuurpunt dat er gedacht wordt aan de aanleg van een groot klimaatbos. "Er moet flink wat bos gecompenseerd worden door de aanleg van de nieuwe tramlijn. Bovendien beloofde de regering 1.000 hectaren extra toegankelijk groen in de Vlaamse Rand. Wel, vandaag is daar in Meise exact nul vierkante meter van gerealiseerd. Het is tijd voor een serieuze inhaalbeweging.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.