Steun voor muziekverenigingen en scholen

Foto GBO

De gemeente kreeg bij de ontbinding van de vzw Musica Verba de resterende middelen toevertrouwd, met de bedoeling om deze te gebruiken voor projecten die de muzikale vorming van kinderen en jongeren ten goede komen. Het gaat in totaal over 24.500 euro. Vijf muziekverenigingen en alle scholen uit Meeuwen-Gruitrode krijgen nu extra ondersteuning voor projecten die kinderen vertrouwd maken met muziek. Alle vestigingen van de kleuter- en lagere scholen ontvangen een instrumentenkoffer. Er komt ook een muziekproject voor alle kinderen uit het derde en vierde leerjaar. Daarnaast krijgen alle scholen een éénmalige subsidie van 400 euro voor muzische activiteiten die ze zelf organiseren en betaalt de gemeente de kosten terug voor het busvervoer naar de schoolvoorstelling van de Kunstacademie Noord-Limburg. Vijf erkende muziekverenigingen krijgen een éénmalige subsidie van 1500 euro.


(GBO)