DE PARTIJEN DOORGELICHT

MEERHOUT

CD:

In de periode van 4 decennia dat de partij Christen-Democraten bestaat diende de partij slechts 2 keer een coalitie aan te gaan. In het begin van deze eeuw met de liberalen, de huidige legislatuur met de socialisten. Al die andere verkiezingen leverden een absolute meerderheid op voor de CD. En dat kan ook deze keer zo uitdraaien. Burgemeester Jos Engelen duwt de lijst. De partij schuift de 38-jarige Nele Geudens naar voren als lijsttrekker. In haar zog volgen op de lijst 2 andere huidige schepenen Jan Melis en Roger Verheyden en raadslid Jos Tordoor.

sp.a:

De Meerhoutse socialisten zetelen thans met 4 raadsleden onder wie 2 schepenen, Fons Hannes en Luc Lievens. Samen met Cris Rutten en Jan Peys - de andere raadsleden - bekleden zij de top 4 van de verkiezingslijst. Vooral schepen-lijsttrekker Fons Hannes getuigde van een gedegen dossierkennis en ambieert dan ook een volgende ambtstermijn met zijn partij. De rol van sp.a en die van Hannes persoonlijk kan cruciaal worden in de vorming van een coalitie maar dan moeten de kaarten wel erg hard geschud worden in Meerhout.

Merret Anders:

De nieuwe partij staat voor een vuurdoop. Lijsttrekker Francis Mertens is een nieuwkomer in de politiek. Naast Mertens zijn ook tal van anderen nieuw op een Meerhoutse verkiezingslijst. Op plaats 3 staat huidig Open Vld-raadslid Wim Nysmans. Heidi De Wit is het ander Open VLD-raadslid dat op de Merret Anders-lijst een plaats krijgt, plaats 20 van de 21.

N-Va:

De partij moest harde noten kraken. Sinds een jaar blijft in de gemeenteraad het vijfde zitje leeg. N-VA vond geen kandidaten meer om die plaats in te nemen. Van de vijf verkozen raadsleden na de vorige verkiezingen staat niemand op de nieuwe lijst. Het resultaat van de Meerhoutse vlaams-nationalisten op 14 oktober is dus zeer onvoorspelbaar.

Vlaams BElang:

Voor VB zetelt Mannu Dox als enige in de Meerhoutse gemeenteraad. Zijn tussenkomsten in de raad zijn erg veelvuldig. Meermaals legt de man klachten neer bij hogere overheden omdat hij lacunes vindt in voorgelegde agendapunten of dat het bestuur volgens hem niet de voorgeschreven procedures volgt.