Bouw nieuwe school start in 2019

KLEUTERAFDELINGEN VERHUIZEN BINNEN 6 JAAR NAAR NIEUWE LOCATIE

De oude gemeenteschool in de Schoolstraat.
Ton Wiggenraad De oude gemeenteschool in de Schoolstraat.
In 2019 start de bouw van een nieuwe lagere gemeenteschool in de Schoolstraat, waar de huidige school al meer dan een eeuw staat. Binnen de 6 jaar verhuizen de kleuterafdelingen van het gemeenteonderwijs in de Gasthuisstraat en Berg naar de nieuwe locatie.

Ook de buitenschoolse kinderopvang en de muziekacademie komen na verloop van tijd allemaal onder hetzelfde spreekwoordelijke dak in de Schoolstraat. Voor het gebied tussen de Schoolstraat, Boerenkrijglaan, Eikenboomlaan en het kerkhof aan de Sint-Trudo-centrumkerk werkte de IOK-plangroep een masterplan uit. Welke facetten van het plan het Meerhouts gemeentebestuur ook zal weerhouden of niet, de site zal een metamorfose ondergaan. De school, privé-woningen en ruimtes voor vrijetijdsbesteding zullen baden in het groen, mét een maximaal behoud van bestaande groene zones.

Op deze plaats komt de nieuwe basisschool van Meerhout, achter de sporthal (links) en het kerkhof (rechts).
Ton Wiggenraad Op deze plaats komt de nieuwe basisschool van Meerhout, achter de sporthal (links) en het kerkhof (rechts).

Verkeersvrije zone

De infosessie in de raadzaal van het gemeentehuis lokte flink wat belangstellenden. Het masterplan werd uit de doeken gedaan door Danny Vaes van IOK. Schepen Jan Melis (CD) gaf inzicht in de plannen van het gemeentebestuur. "Een nieuwbouw van een lagere gemeenteschool in de Schoolstraat komt er sowieso. Mét een inkom in een verkeersvrije zone, niet langer langs de drukke Schoolstraat. En we willen de andere locaties op termijn opdoeken en naar daar overbrengen. Als schepencollege stelden we de andere onderwijsnetten in Meerhout voor om te overwegen om met hun scholen te verhuizen naar de nu nog grote open ruimte in de Eikenboomlaan, waar wij als bestuur ook plannen hebben. Het vrij onderwijs blijft in Gestel en Zittaart. Met het gemeenschapsonderwijs ondertekenden we een intentieverklaring. Binnenkort weten we of zij de Veldstraat adieu zullen zeggen en voor een nieuwbouw in de Eikenboomlaan kiezen. Maar ook zonder het gemeenschapsonderwijs gaan de bouwplannen van het gemeentelijk onderwijs gewoon door. Als het gemeenschapsonderwijs naast de gemeenteschool zal bouwen, dan mag het duidelijk zijn dat iedere school zijn eigenheid zal bewaren", zegt Melis.


Het masterplan dat Danny Vaes uittekende, is opgebouwd rond de bestaande, unieke kerkepaden in het gebied. Vanuit alle hoeken zal de monumentale kerktoren van de Sint-Trudokerk te zien zijn.

Dorpsgevoel

"Dat doen we om overal het dorpsgevoel te garanderen. Het plan behoudt zo veel mogelijk de bestaande bomen, maar als er bomen bijgeplant worden, zullen die nooit het zicht van de kerk belemmeren", zegt Vaes.


Het gemeentebestuur werkt aan een verkeersplan om de mobiliteitsknoop in vooral het centrum van Meerhout te ontwarren. "Dat is een prioriteit om daarna andere straten, zoals zeker de Schoolstraat, van het drukke verkeer te vrijwaren. In het belang van onze schoolgaande jeugd", besluit schepen Jan Melis.