Meer laadpunten voor elektrische wagens

Bestuurders van elektrische auto's zullen hun voertuig in de toekomst makkelijker kunnen opladen in Mortsel. De stad heeft een overeenkomst gesloten met Eandis om het aantal laadpunten de volgende jaren uit te breiden. "Het gaat om meerdere elektrische laadpunten waarvan de eerste twee volgend jaar worden geplaatst. Dan komt er één op de parking aan de Krijgsbaan en één aan het Lepelhof in Mortsel-dorp", vertelt schepen voor duurzame ontwikkeling, Steve D'Hulster (sp.a). Momenteel is er één laadpunt in Mortsel beschikbaar en die staat op de parking Vismarkt naast het Stadsplein. "We krijgen toch geregeld vragen van mensen die een elektrische wagen hebben over de oplaadmogelijkheden. Daarom zullen bij de heraanleg van straten ook telkens wachtkabels worden voorzien om achteraf makkelijk laadpunten te plaatsen als het nodig is. Dit zal nu al het geval zijn bij de heraanleg van de Pieter Reypenslei die aan de gang is", zegt de schepen. (FSL)