Zwemschool komt tegemoet aan grote vraag en start met G-zwemmen

Sportschepen Abdrahman Labsir, schepen van Gelijke Kansen Gabriella De Francesco en G-sportambassadeur Pieter Den Boer in zwembad Geerdegemvaart.
Stad Mechelen Sportschepen Abdrahman Labsir, schepen van Gelijke Kansen Gabriella De Francesco en G-sportambassadeur Pieter Den Boer in zwembad Geerdegemvaart.
De Mechelse Zwemschool start met G-zwemmen: zwemlessen voor mensen met een beperking. Einde maart start een proefreeks, in september komt er een doorstart.

Het G-zwemmen komt er nadat de grote vraag leidde tot een onderzoek door Racing Swimming Club Mechelen en G-sportambassadeur Pieter Den Boer.

“We zijn dan ook zeer tevreden dat we kunnen meedelen dat de G-zwemmers in maart van start kunnen gaan. Kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking moeten de kans krijgen om hun zwemtalenten te ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen leert om zwemveilig te zijn”, zegt Den Boer.

Er wordt gestart met een proefreeks om te kijken wat werkt en waar nog bijsturingen nodig zijn. In september gaat het G-aanbod ‘echt’ van start. “We verduurzamen en integreren de G-afdeling binnen het bestaande aanbod en hopen hiermee de sportclubs te inspireren om ook de stap te zetten naar een G-sportbeleid”, zegt schepen Abdrahman Labsir.

Intakegesprek

De deelnemers zijn kinderen tussen 4 en 12 en worden vergezeld door een begeleider. Ze starten in groepen van maximum tien. Er zal in twee groepen gestart worden waarbij er een opsplitsing gemaakt wordt tussen de kinderen met verstandelijke beperking en kinderen met een visuele, auditieve of fysieke beperking.

Eerst en vooral zal er een intakegesprek plaats vinden waar alles goed doorgesproken wordt samen met de kinésist en de orthopedagoog en/of psycholoog. Zij zullen ook ondersteuning geven tijdens de lessen.

Verder worden de lessen gegeven door twee trainers die specifiek geschoold zijn voor G-zwemmen en twee begeleiders vanuit de G-werking jeugdbeweging.

De deelnameprijs is identiek aan de gewone lessen van de Zwemschool: 60 euro voor acht lessen van 45 minuten.