Weer licht onder E19-brug in Battel

De openbare verlichting onder de E19-brug op het veelgebruikte jaagpad langs het kanaal Leuven-Dijle in Battel brandt weer. Die was maandenlang buiten werking, tot ergernis van onder meer gemeenteraadslid Anne Delvoye (N-VA). "Tijdens de zomermaanden was dit niet echt een heikel punt, maar nu het vroeg donker is, schepte het gebrek aan verlichting wel een onveilig gevoel. Door het 'zwarte gat' waarin je terecht kwam, zag je niet goed waar je fietste of wandelde", zegt Delvoye, die de stad over de kwestie aansprak. Volgens schepen van Openbare Werken Chris Backx (N-VA) kon de stad niets doen. "De verlichting onder de brug in Battel viel onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Recent werd deze verlichting overgedragen aan Eandis en aangesloten op de openbare verlichtingsvoeding. Na het plaatsen van nieuwe armaturen kan nu onder de brug op het jaagpad langs de Vaart in Battel weer veiliger worden gefietst en gewandeld." (WVK)