Vzw Prikkelt steunt negen verenigingen en vraagt stadsbestuur om navolging

Jamaswapi is een van de verenigingen die steun krijgt van de vzw Prikkelt.
Klaas De Scheirder Jamaswapi is een van de verenigingen die steun krijgt van de vzw Prikkelt.
De vzw Prikkelt heeft beslist 150.000 euro toe te kennen aan negen Mechelse verenigingen en drukt de hoop uit dat de stad het voorbeeld zal volgen. “Zij zorgen ervoor dat Mechelen een prikkelende warme stad blijft.”

Prikkelt werd een paar jaar geleden opgericht met als doel om de financiële middelen van jeugdhuis Tsentroem/Doema te verdelen onder het Mechelse verengings- en vrijetijdsleven.

Begin 2020 stelt de vzw vast dat verschillende organisaties die bijdragen aan de sociale cohesie onder druk staan. “Prikkelt besloot daarom 150.000 euro te schenken aan negen werkingen”, meldt Peter Meeusen namens de vzw.

Het geld gaat naar jongerentherapeuten Tejo, armoedevereniging De Keeting, jeugdvereniging Jamaswapi, Prinses Harte, jeugdhuizen Joppe, Joko en Hoje en theater De Maan.

“Vzw Prikkelt doet hiermee een oproep aan het schepencollege om deze en andere initiatieven van de nodige financiële en inhoudelijke ondersteuning te blijven voorzien. Zij zorgen er immers voor dat Mechelen een prikkelende warme stad is en blijft.”