Vlaamse Waterweg versterkt oever Stuivenbergvaart

De Vlaamse Waterweg voert deze en volgende week werkzaamheden uit aan de oever van het kanaal Leuven-Dijle ter hoogte van de Stuivenbergvaart, tussen het kruispunt Uilmolenweg en Stuivenbergbaan. De woningen blijven bereikbaar. Aannemer Artes Roegiers sluit de weg wel af voor het doorgaand fietsverkeer omwille van veiligheidsredenen. Transporten zullen stenen aanvoeren die met een kraan tegen de oever zullen worden gelegd ter versteviging om hem zo te behoeden voor erosie en afkalving. Er wordt een omleiding voorzien. (WVK)