Vijver Vrijbroekpark wordt heringericht met oog voor recreatie, educatie en natuurbeleving

MECHELEN De vijver van het Vrijbroekpark
David Legreve MECHELEN De vijver van het Vrijbroekpark
De grote vijver van het Vrijbroekpark in Mechelen is aan renovatie toe, en daar maken studiebureau Antea en de provincie Antwerpen momenteel werk van. Drie mogelijke toekomstscenario’s voor de vijver werden door het studiebureau in samenwerking met de provincie bedacht en op woensdagavond voorgelegd aan geïnteresseerde buurtbewoners, parkbezoekers en vissers.

De vijver in het Vrijbroek is toe aan een slibruiming en een renovatie van de oeverwanden. De provincie wil deze werken nu combineren met een opwaardering. “De herinrichting van de vijver heeft als doel om een waardevolle parkvijver aan te bieden op vlak van ecologie, natuurbeleving, educatie en recreatie, waaronder het vissen”, zegt Maarten Vanwesemael, teamverantwoordelijke parkbeheer van de provincie Antwerpen. “Per vijverzone werden specifieke doelen vooropgesteld. Zo komen er onder andere natuurlijke oevers met visvlonders en extra beplanting aan de Grote Vijver, de Voorvaart en de Achtervaart. Ter hoogte van de toekomstige wetlands worden er ook visloze en tijdelijke poelen aangelegd, komt er een verbinding met de Vrijbroekloop en is er een ideale plaats ingetekend voor een vogelkijkhut. De mogelijkheden tot gebruik als schaatsvijver worden tevens onderzocht.”

De provincie informeerde op woensdagavond over de toekomstplannen en stelden de drie scenario’s voor. “Om een goed inzicht te krijgen van de mogelijkheden spitst elk van de voorgestelde scenario’s zich toe op één thema. In een eerste scenario wordt de focus vooral gelegd op beleving. Er komt onder meer een vlonderbrug die de oostelijke en westelijke oever van de Grote Vijver in het zuiden verbind. De vlonder is breed genoeg voor passage en vissersactiviteit en is voorzien van de nodige banken. Een tweede scenario legt de focus op het verhogen van de ecologische waarde. De aanwezigheid en uitbreidingsmogelijkheden van Europees beschermde soorten, zoals het Kruipend moerasscherm, spelen hierbij een belangrijke rol.”

“Een laatste scenario combineert inrichtingen naar beleving en ecologie met het inbouwen van de mogelijkheid van een gescheiden visbestand op de Voorvaart. De scheiding die nu aanwezig is tussen de Voorvaart en de Grote vijver wordt hersteld zodat er een aangepast visbestand kan gerealiseerd worden. In plaats van een vlonderbrug worden er enkele vlonders doorheen de rietfilter in het zuiden van de Grote Vijver aangelegd. Deze zorgen voor meer privacy voor de recreatieve vissers”, legt Vanwesemael uit. “Tijdens het vervolg van het project zal een combinatie van maatregelen uit meerdere scenario’s gekozen worden. Er wordt geen keuze gemaakt tussen scenario A, B of C maar de beste ideeën worden gecombineerd.” 
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Rudy Deglain

    Heeft Mechelen nog geen schulden genoeg