Van publieke bokszak tot kunsttoilet

PROJECT 'GROND DER DINGEN' PUBLICEERT 37 IDEEËN VOOR BETERE STAD

Artistiek leider Willy Thomas bij de voorstelling van het project 'Grond der dingen'.
Foto David Legreve Artistiek leider Willy Thomas bij de voorstelling van het project 'Grond der dingen'.
De Grond der Dingen begint te kiemen. Het participatief project van theaterhuis ARSENAAL/LAZARUS bracht zopas een boekje uit met de eerste 37 ideeën voor een beter Mechelen, variërend van de plaatsing van een publieke bokszak tot de inrichting van een kunsttoilet.

De Grond der Dingen roept Mechelaars op om mee te bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Elke inwoner krijgt daartoe symbolisch 1m² grond ter beschikking en kan voorstellen doen onder het motto 'we maken Mechelen (nog) beter per vierkante meter'. De stad stelt ook effectief 20.000m² grond ter beschikking om in 2021 een aantal voorstellen te realiseren. "Op dit ogenblik tellen we zo'n 65 voorstellen, maar nog tot april volgend jaar zullen mensen er kunnen indienen. Ik verwacht dat we op tussen de 600 en de 1.200 zullen eindigen", zegt artistiek leider Willy Thomas. Om zoveel mogelijk Mechelaars te bereiken, trekken de initiatiefnemers de baan op met de De Grond der Dingen-fietscaravan. Bedoeling is ermee ideeën te verspreiden en mensen te inspireren om ook in dialoog te gaan. "Dit is geen sensationeel project, maar een diepteproject. Het moet doordringen tot in alle geledingen en hoeken en kanten. We willen iedereen horen: geen stem is te laag of te hoog."


De Grond der Dingen krijgt ook een vaste plek in het nieuwe museum Hof van Busleyden, dat in juni de deuren opent. "Dankzij dit project kunnen we de Bourgondische geschiedenis verbinden met de toekomst van onze stad", zegt diensthoofd Sigrid Bosmans. Na het afsluiten van de indienperiode starten vervolgens onderhandelingen tussen de indieners en wordt het aantal teruggebracht tot twee keer de oppervlakte die ter beschikking is. "De overgebleven projecten worden verder uitgewerkt tot maquettes om uiteindelijk tot een beslissing te komen", legt Thomas uit. De eerste 37 ideeën werden gebundeld in een eerste boekje. Ann Meskens stelt leescocons voor, Shamisa Debroey een zwarte doos waarin mensen hun verdriet kunnen steken.

Verstophoekje

Felix Sandon en Frank Mathay stellen dan weer ouderwetse reclamezuilen voor met daarop herinneringen van gewone Mechelaars aan de Tweede Wereldoorlog. "Over het gaan smokkelen, het overleven van het bombardement, honger lijden... Die verhalen mogen niet verloren gaan. Binnenin komt een verstophoekje waar je naar verhalen kan luisteren." Dorothy Arts droomt dan weer van een natuurbegraafplaats. "Een vrij toegankelijk wild stuk natuur waar je bij leven een plek kan kiezen. De aanduiding gebeurt dan bijvoorbeeld met de plaatsing van een boom of een zwerfkei. Mens en natuur gaan hier in elkaar over." Heel ambitieus is het nog premature idee van een aantal verenigingen die bezig zijn met duurzaamheid. Ze willen op zoek naar nog eens 20.000m² private grond voor de realisatie van een duurzaamheidsas van Battel naar Muizen langs onder meer de voormalige Son en de Potterijsite.


Alle ideeën zijn te raadplegen


op www.degrondderdingen.be