Van Adegempoort tot Zandpoortvest naar 50km/u op vesten

Binnen dit en twee jaar zal er op het hele stuk van de Mechelse ring tussen de Adegempoort niet sneller mogen worden gereden dan 50km/u. De stad bereikte daarover een overeenkomst met het Vlaams Gewest.

Gemeenteraadslid Farid Bennasser (sp.a) pleitte tijdens de gemeenteraadszitting van dinsdag voor een eenduidig snelheidsregime op de volledige R12 uit bekommernis voor de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. Volgens schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen) is dat een legitieme vraag die vanuit de stad ook al meermaals aan het Vlaams Gewest werd gesteld. "Maar dat is niet happy om het toe te passen omwille van de verkeersdoorstroming en de moeilijke afdwingbaarheid door het heel wisselend wegbeeld", zegt de schepen. "Vandaar dat we de voorbije tijd van strategie zijn veranderd en het terugbrengen van de snelheid naar 50km/u nu per deelgebied trachten te verkrijgen aan de hand van argumenten. Intussen werd afgesproken en goedgekeurd om 50km/u in te voeren van de Adegempoort tot aan de Zandpoortvest."


Wanneer dit zal gebeuren, is nog onduidelijk. De Bie had het over "tussen nu en over twee jaar" en verwees naar een proefopstelling die de vesten zal versmallen na de opening van de Tangent, de nieuwe ontsluitingsweg achter het station. "Op die manier komt er meer ruimte voor de bus en de fietser." Het stadsbestuur blijft voorstander van een snelheidsbeperking van 50km/u op de volledige vesten. "Die vraag zullen we blijven voorleggen aan het gewest." (WVK)