Toch beiaardbespelingen op zomerse zondagen

De beiaardbespelingen in de Sint-Romboutstoren in Mechelen op zomerse zondagen worden dan toch niet geschrapt. Om budgettaire redenen werd daar in oktober toe beslist, maar daar komt de gemeenteraad nu op vraag van de beiaardraad op terug. Er zullen met ook de bespelingen op zaterdag en maandag in de zomer dus drie beiaardconcerten zijn, zoals de voorgaande jaren. Ter compensatie zullen de zondagse bespelingen worden geschrapt in de periode van 1 januari tot 21 maart. De argumentatie is dat er in de zomer meer Mechelaars en vooral toeristen in de stadskern aanwezig zijn. (WVK)