Tijdelijke verkeerslichten op Zemstbaan

Aannemer GKW voert in opdracht van Eandis kabel- en sleufwerken uit in de Zemstbaan in Mechelen-Zuid, tussen de Zennebeemden en de autokeuring en in de ondertunneling. Er wordt steeds in een corridor voorzien voor de fietsers, rond de werfzone. Deze is maximaal 50 meter. Het overige verkeer wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De werkzaamheden starten op 22 oktober en duren tot en met 16 november. (WVK)