Tangent pas eind 2020 open

IMPOSANTE WERF WACHT AL JAAR OP AFWERKING

De Tangent loopt door de nieuwe ondergrondse parking bij het station van Mechelen.
Foto David Legreve De Tangent loopt door de nieuwe ondergrondse parking bij het station van Mechelen.
De ruwbouw voor de Tangent in Mechelen is al een jaar klaar, maar sindsdien beweegt er nagenoeg niets meer op de imposante werf. De werkzaamheden zullen pas volgend jaar weer van start gaan, nadat de 'afwerking' gegund is. De opening is verschoven naar het einde van 2020.

In juni vorig jaar was er nog sprake van dat de Tangent klaar zou zijn tegen het einde van 2019. Intussen is die timing danig achterhaald. De reden: er gebeurt al aan jaar lang niks noemenswaardig meer aan de nieuwe verbindingsweg tussen Mechelen-Zuid en de Nekkerhal. "We zitten in een tussenfase. Momenteel loopt de gunning voor de afwerking. Die kan pas gerealiseerd worden als de ruwbouw is opgeleverd", verklaart Rudy Van Camp, communicatiecoördinator van Mechelen in Beweging. En bij die oplevering knelt het schoentje. Niet dat er grote problemen zijn met de ruwbouw. Volgens de woordvoerder maakt de omvang en de complexiteit van de werf en het feit dat er vijf projectpartners bij betrokken zijn, dat alles wat langer duurt. "De opdrachtgevers moesten bekijken wat goed was uitgevoerd en wat nog verbeterd kon worden. Dat nam al een hele tijd in beslag. Daarnaast zitten we met vijf projectpartners die allemaal hun zegje moeten doen. Zo'n dingen slepen aan." Dat is niet zonder gevolgen. De begin vorige maand geopende stationsparking - de op een na grootste van het land (na Gent Sint-Pieters) - blijft voorlopig met slechts één toegang, via de Hanswijkvaart. Ook kan niet verder worden gewerkt aan de vernieuwing van de vesten, waardoor deze met een half kruispunt aan de Speecqvest blijven. Momenteel is Mechelen in Beweging bezig met de gunning van de afwerking. Dat omvat veel meer dan de aanleg van een asfaltlaag op de Tangent. "Dat is het minst grote werk. De opdracht omvat ook de aanleg van de kruispunten met de Jubellaan, de Leuvensesteenweg en N15. Een van de voorwaarden die worden opgelegd, is dat de drie nooit tegelijkertijd afgesloten mogen zijn, tenzij voor een zeer korte periode."

Fietsinfrastructuur

De gunning omvat verder de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur tussen de N15 en de Brusselsesteenweg, met onder meer drie fietstunnels- en een brug. "We hopen dat de gunning binnen enkele werken rond is, zodat we rond de tafel kunnen gaan zitten met de aannemer om de uitvoeringsplannen te bespreken en hoe er gewerkt zal worden", aldus Van Camp. Tot dan is er dus weinig zicht op de timing en de hinder die de werkzaamheden onvermijdelijk met zich zullen meebrengen. Een einddatum is er wel: het laatste kwartaal van 2020. Overigens ligt niet alles stil. De afwerking van de spoorwegbypass loopt volop, net zoals de bouw van de nieuwe perrons 11 en 12 en de overkapping. Zij vormen het eerste stuk van het nieuwe station. Dat zal ten vroegste in 2027 klaar zijn, acht jaar later dan oorspronkelijk gepland.