Stad zoekt 'schone bendes'

De stad Mechelen gaat naar jaarlijkse gewoonte op zoek naar 'schone bendes'. Dit zijn groepen die met opruimacties hun steentje bijdragen aan de netheid van het openbaar domein. Vorig jaar waren ze met achttien. De stad hoopt deze editie met een vereenvoudigd reglement meer groepen te engageren. De stad Mechelen stelt gratis huisvuilzakken ter beschikking, evenals materialen zoals afvalgrijpers, handschoenen, fluohesjes en schoppen. Ingezameld zwerfvuil wordt nadien gratis opgehaald. De groepen ontvangen per opruimactie (maximaal drie) 100 euro toelage.


Inschrijven kan via www.mechelen.be/schonebende (WVK)