Stad zet Mechelaars in de spotlights

De stad Mechelen heeft www.mechelenmakers.be gelanceerd, een webpagina voor Mechelaars die zich actief voor hun stad, buurt, wijk of dorp inzetten. De site bundelt alle info voor wie mee zijn schouders wil zetten onder het samenleven. "Het is al lang niet meer het stadhuis dat bepaalt hoe de stad vorm krijgt. Kennis, initiatief, innovatie zijn verspreid in de stad aanwezig. De mensen maken de stad. Met dit nieuwe platform willen we alle Mechelenmakers met mekaar in contact brengen en een platform geven", zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).


De nieuwe website vervangt www.onsmechelsengagement.be en zet inwoners op weg met informatie en inspirerende voorbeelden.