Stad zet 245 nieuwe Mechelaars in de bloemetjes

Foto Marc Aerts

De stad Mechelen heeft onlangs 245 nieuwe inwoners in de bloemetjes gezet. Alle 245 behaalden tussen 1 januari 2016 en 30 november 2016 hun inburgeringsattest. De deelnemers moesten daarvoor een traject volgen, waarin ze een basiscursus Nederlands volgden en lessen 'Maatschappelijke Oriëntatie' kregen. Voor de officiële attesten werden uitgereikt, kregen ze een lekker ontbijt. Tot slot kregen de nieuwe Mechelaars nog een rondleiding in het stadhuis. De meeste nieuwelingen zijn vrouwen, de gemiddelde leeftijd is 35 jaar. Zestien procent heeft de Marokkaanse nationaliteit.


(TVDZM)