Stad legt randvoorwaarden en financieel kader vast voor toekomstige investeerders in project Ragheno

Schepenen De Bie en Geypen bij de voorstelling van het voorontwerp van het masterplan in mei
rv Schepenen De Bie en Geypen bij de voorstelling van het voorontwerp van het masterplan in mei
Het stadsbestuur van Mechelen legt enkele randvoorwaarden op waar toekomstige investeerders in het project Ragheno, de nieuwe stadswijk achter het station, zich aan moeten houden. Het gaat onder meer om voorwaarden rond mobiliteit en energie. Daarnaast heeft de stad een kaderbesluit voor de site goedgekeurd dat de financiële bijdrage in de financiering van de gemeenschappelijke voorzieningen, te betalen door de verschillende projectontwikkelaars, vastlegt.

De nieuwe woonwijk aan het station biedt plaats aan zo’n 2.500 woningen en een groot park van 11 hectare. De definitieve ontwikkelingsvisie en het masterplan voor de site worden later nog vertaald in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP), maar om de ontwikkeling op een kwalitatieve en duurzame manier te laten verlopen, neemt de stad nu reeds enkele maatregelen. Vanavond buigt de gemeenteraad zich over een beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO). “Met de goedkeuring van de beleidsmatig gewenste ontwikkeling wordt er een duurzaam kader geschetst voor de toekomstige ontwikkelingen in het project Ragheno. Op die manier kan de stad minimale randvoorwaarden en aanbevelingen opleggen in de verschillende omgevingsvergunningen die nog moeten aangevraagd worden”, aldus schepen Greet Geypen (VLD-Groen-M+) van Stadsvernieuwing. “We willen dat Ragheno niet gewoon een verzameling duurzame gebouwen wordt, maar een duurzaam geheel waarbij naast energieprestatie, architectuur en betaalbaar wonen ook voorwaarden op het vlak van de integratie van groen en water, mobiliteit en klimaatadaptatie worden opgenomen. Duurzaamheid vormt de rode draad in de randvoorwaarden”, zegt Marina De Bie (VLD-Groen-M+).

Een schetsontwerp dat aan het begin van dit jaar werd voorgesteld
Stad Mechelen Een schetsontwerp dat aan het begin van dit jaar werd voorgesteld

Financieel kader

Bij de herontwikkeling van de site zullen structurele maatregelen noodzakelijk zijn zoals mobiliteitsingrepen, waaronder een park, publieke ruimte, publieke voorzieningen zoals sportinfrastructuur, verwerven van gronden, bescherming van het bestaand erfgoed. De kosten voor de publieke voorzieningen worden geraamd op ongeveer 55 miljoen euro. “De stad wenst de bijkomende taken die zo’n herontwikkeling met zich teweegbrengen, mee op te vangen door een financiële last te koppelen aan toekomstige projecten”, legt Geypen uit. “Met de middelen uit de financiële bijdrage zal de stad de publieke voorzieningen realiseren. Het is de eerste keer in Mechelen dat we duurzame voorwaarden opleggen op wijkniveau en daarbij een kader creëren om de kosten te dekken voor de publieke investeringen op projectniveau.”

De stad wenst de bijkomende taken die zo’n herontwikkeling
met zich teweegbrengen, mee op te vangen
door een financiële last te koppelen aan toekomstige projecten

Schepen Greet Geypen

Ontwikkelingskost

Per vierkante meter die door een ontwikkelaar wordt aangevraagd, zal afhankelijk van de ligging 100 tot 175 euro moeten betaald worden, dit bij de start van de werken. “Ermee rekening houdend dat omwille van de investeringen in de infrastructuur, verbeterde mobiliteit en bijkomende gemeenschapsvoorzieningen een beduidend hogere verdichting mogelijk is op de site, is het zonder meer te verantwoorden dat deze investeringen gedragen worden door de grondeigenaar of ontwikkelaar en deze bijdragen in de vorm van een stedenbouwkundige ontwikkelingskost”, klinkt het. Het definitieve masterplan voor Ragheno zou in april 2020 goedgekeurd moeten worden. 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.