Sp.a: "Petitie bij politie voor steun 'racistische' collega"

Sp.a stelt zich vragen bij het functioneren van de politiezone Mechelen-Willebroek. "Als een honderdtal medewerkers een petitie tekent om het gedrag te relativeren van een collega die terechtstaat wegens racisme, is er dan geen probleem?"

De rechtszaak tegen de politie-inspecteur Bert V.L. wegens het verspreiden van een racistische collage over hoofd diversiteit Jinnih Beels vormde de aanleiding voor de tussenkomst van sp.a tijdens de politieraad van donderdagavond. "Een vijftigtal agenten gaf de indruk te geven een erehaag te vormen. We horen dat ook een petitie rondgaat met honderd handtekeningen die de feiten minimaliseert. Dan klinken de beweringen van een jaar geleden dat er geen structureel probleem was met racisme hol", vindt Caroline Gennez (sp.a). Ze verwees ook naar een artikel in Knack van een maand terug waarin werd gesteld dat de beklaagde in 2015 ook al een Roemeense bedelares racistisch bejegend zou hebben, maar dat door de korpsleiding niet werd opgetreden. Gennez wil dat er na een onderzoek door de Toezicht op de Sociale Wetten eerder - dat uitwees dat er geen structureel probleem met racisme is in het korps - ook een grondiger volgt door het Comité P.

Erehaag

Willebroeks burgemeester Eddy Bevers (N-VA) sprak Gennez tegen. Volgens hem spuit ze vooral mist, maar ontbreken data. "Poging tot destabilisatie is uw handelsmerk geworden. U doet alsof wij maar laten gebeuren. De zone hanteert nultolerantie inzake racisme, discriminatie en haatmisdrijven. U maakt een karikatuur van dit korps." Volgens hem was het artikel van Knack foutief want was er nooit een melding over racisme. "Agenten horen inderdaad niet aanwezig te zijn in de rechtbank, maar ze zijn in de val getrapt van hun collega", relativeerde hij de "erehaag". Bevers zegde geen weet te hebben van een petitie.


Gennez wilde verder een overzicht van alle mogelijke inbreuken tegen racisme in het korps. Ze vroeg ook of er al conclusies konden worden getrokken uit het systematisch registeren van de reden van identiteitscontroles. "Maar ik krijg geen antwoorden", stelde ze. Volgens de korpschef maakt de registratie deel uit van een doctoraatsonderzoek waarvan de resultaten pas eind 2018 bekend zullen zijn. (WVK)