Schoolstraat moet chaos oplossen

GEEN VERKEER IN THABORSTRAAT BIJ BEGIN EN EINDE LESDAG SCHEPPERS

De stad Mechelen start in februari een procedure om van de Thaborstraat dan toch een schoolstraat te maken. De basisschool van Scheppers stelde dat twee jaar geleden al voor omdat ouders met hun wagens aan de schoolpoort chaos veroorzaken.

In veel schoolomgevingen is het voor of na schooltijd een drukte van jewelste, maar in de Thaborstraat laat dat zich nog eens extra gevoelen. Het is niet meer dan een smalle steeg, zonder parkeerplaatsen. Niet dat dit ouders verhindert te parkeren: dan zetten ze zich toch gewoon op de stoep. Bovendien verwerkt de straat ook leerlingen die op weg zijn naar de middelbare school van Scheppers.

Ook gistermiddag was het opnieuw chaos troef in de straat. "En dan valt het nog mee. Je moet hier 's ochtends komen. Ik begrijp echt niet dat die bestuurders niet de moeite doen om zich aan 't Veer te parkeren, op amper 300 meter", zegt papa Geert Franssen. Ook Yasmine Zaida voelt zich niet op haar gemak. "Ik hou mijn hart vast voor mijn zoontje van 2,5. Ik probeer hem bij mij te houden, maar hij wil geen hand geven."

Ook Hamid Riffi wil maatregelen. "Ik kan met mijn kinderen vaak niet over het voetpad omdat er een wagen geparkeerd staat", zegt het gemeenteraadslid van CD&V.

Minderheid volhardt

Twee schooljaren geleden stelde Scheppers de stad al eens de invoering van een schoolstraat voor. Dat zou betekenen dat de Thaborstraat bij het schoolbegin en -einde wordt afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Directrice Inge Vekemans ziet weinig andere opties, want verscheidene acties mochten niet baten. "We doen ons uiterste best, geholpen door stad en politie, om ouders te sensibiliseren", vertelt directrice Inge Vekemans. "We hielden flyeracties, een fluodag, een strapdag. De meeste ouders gaan daar positief mee om - het aantal kinderen dat te voet of met de fiets naar school komt, zit in de lift - maar een minderheid blijft volharden in de boosheid. Ze parkeren op de stoep, waardoor nog net een andere wagen door kan. De voetganger verliezen ze uit het oog. Ik heb er begrip voor dat er weinig parkeergelegenheid is in de buurt, maar de veiligheid van de kinderen gaat voor."

Het gebeurt af en toe dat een kind geraakt wordt door een openzwaaiende deur, maar echte ongevallen gebeurden volgens de directrice nog niet. Ook de stad wil het zover niet laten komen. "We wilden eerst een schoolstraat uitproberen in de doodlopende Boetestraat, aan basisschool De Spreeuwen, om daar lessen uit te kunnen trekken", zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen). Het experiment vorig schooljaar mislukte. Intussen is de zijstraat van de Battelsesteenweg geen schoolstraat meer. Er kwamen andere maatregelen. "De bewoners en handelaars wilden geen deel van hun vrijheid opofferen omdat ouders op een verkeerde manier naar school kwamen", verklaart de schepen. De Bie concludeert dat er een draagvlak moet zijn, en randvoorwaarden. "Er moet een alternatief zijn voor de ouders die met de wagen naar school komen." Ook andere scholen zijn vragende partij voor een schoolstraat, zoals De Luchtballon en De Vlindertuin. De Bie wil dat later nog bekijken. "Algemeen gesproken zijn we in de werkgroep Schoolomgevingen overeengekomen volgend jaar te werken rond vier thema's. We willen werken aan een betere herkenbaarheid, foutparkeren en te snel rijden aanpakken en kiss- en ridezones inrichten."

Auto's stoppen in de Thaborstraat aan de lagere school van Scheppers. Rechts de hoge muren van de middelbare afdeling.
David Legreve Auto's stoppen in de Thaborstraat aan de lagere school van Scheppers. Rechts de hoge muren van de middelbare afdeling.