School reikt sollicitatie-attest uit

CAMPUS BOTANIEK BELOONT LEERLINGEN DIE UITBLINKEN IN STIPTHEID EN DISCIPLINE

Youssra Ouahabi, Hajar Achakkar, Dadda Oumarou en Clara Leemans met het STERK-bord dat in elke klas hangt.
Wannes Vansina Youssra Ouahabi, Hajar Achakkar, Dadda Oumarou en Clara Leemans met het STERK-bord dat in elke klas hangt.
Campus Botaniek van het Busleyden Atheneum in Mechelen beloont leerlingen die uitblinken in stiptheid, orde, discipline en attitude op het einde van het schooljaar met een attest. Op die manier kunnen ze bij een stage- of werkgever bewijzen dat ze over een juiste arbeidsattitude beschikken.

Campus Botaniek (het vroegere Paramedisch Instituut) besteedt al jaren veel aandacht aan het gedrag van haar leerlingen. "We hebben daarvoor een eigen letterwoord ontwikkeld: STERK", zegt directeur Stefaan Croonen. "STERK staat voor Stiptheid, Teamgerichtheid, Empathie, Respect en Kracht, vijf attitudes die wij erg belangrijk vinden voor een leerling die het wil maken in de paramedische of sociale sector. Vier keer per schooljaar krijgt elke leerling een attituderapport mee naar huis, maar onze leerlingen - vooral in de hogere graden - hechten daar niet meer zoveel belang aan. Bovendien mogen we van de wetgever bij deliberaties enkel kijken naar studieresultaten, niet naar attitude. Leerlingen weten dat."

Attitude-evaluatie

Vandaar dat de school een andere manier zocht om de attitude-evaluatie meer gewicht te geven en de leerlingen op een positieve manier te stimuleren om eraan te werken. Campus Botaniek kwam terecht bij SODA, dat in 2013 werd gelanceerd door het Gentse KTA Mobi. Bedenker Simon Mensaert worstelde er met een gelijkaardig probleem. "Ouders en leerlingen lachten met ons attituderapport", zegt hij. Terwijl er wel een probleem was op de concentratieschool. "Ik merkte dat ouders hun kind niet naar het TSO of BSO wilden sturen, omdat ze schrik hadden dat hun kind tussen jongeren met een slechte attitude zou komen te zitten." Het systeem sloeg aan en intussen sloot de SODA-vzw een contract met 38 scholen, waaronder nu dus ook Campus Botaniek als eerste uit de Mechelse regio.

Meerwaarde

Zesdejaars Youssra Ouahabi, Hajar Achakkar, Dadda Oumarou en Clara Leemans, de leerlingen die wij gistermiddag te spreken kregen, zijn voor het systeem te vinden. "SODA geeft een meerwaarde aan ons diploma", zegt Hajar. "Wie het heeft, maakt meer kans op de arbeidsmarkt. De meeste leerlingen zijn gedreven om eraan te werken. Er komen er minder te laat. En eigenlijk vinden wij dat beleefdheid en respect vanzelfsprekend zou moeten zijn." Andere leerlingen zeggen dan weer dat ze het attest nooit zullen behalen. Croonen beaamt dat de school best streng is. "Leerlingen die bijvoorbeeld regelmatig te laat komen op school en dus slecht scoren op stiptheid, kunnen het attest niet behalen. Dat geldt ook voor leerlingen die zich niet respectvol gedragen of te weinig inzet aan de dag leggen. Wij willen dat de leerlingen die de school verlaten, over de competenties beschikken die de arbeidsmarkt nodig heeft. In Mobi behaalt ook maar 30 procent het attest. Mochten we er kwistig mee rondstrooien, dan heeft het geen betekenis."