Ruim 200 voorstellen van Mechelaars voor postcorona-actieplan

Het Mechelse Stadhuis
David Legreve Het Mechelse Stadhuis
Het Mechelse stadsbestuur zegt ruim 200 voorstellen van Mechelaars te hebben ontvangen voor zijn postcorona-actieplan. 125 voorstellen kwamen binnen via van het Burgerpanel en de Mechelaars, een 80-tal voorstsellen van de politieke fracties.

“De respons was groot en dat toont opnieuw de enorme betrokkenheid aan op onze stad en de wens om tot een breed gedragen actieplan van en voor alle Mechelaars te komen, ook over politieke grenzen heen”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

“70% van de ingestuurde voorstellen van de Mechelaars zijn effectief mee opgenomen in het uiteindelijke plan”, gaat schepen van participatie Patrick Princen verder. “Vanuit de gemeenteraad was een deel van de voorstellen al voorzien in het actieplan en werden daarnaast nog 48 van de 84 ingestuurde maatregelen opgenomen.”

Niet iedereen vindt dat die inspraak zo vlot verliep. Volgens de grootste oppositiepartij N-VA was een speciale commissievergadering er “een voor de galerij”. “Het plan werd inclusief beschikbaar budget al vooraf aan de pers gecommuniceerd”, aldus Freya Perdaens.