Rechtbank verklaart tranformatorenfabrikant CG failliet: 450 werknemers verliezen baan

CG Power Systems Belgium.
David Legreve CG Power Systems Belgium.
De ondernemingsrechtbank heeft maandag één van de bekendste Mechelse bedrijven failliet verklaard: CG Power Systems, het vroegere Pauwels Trafo, een bedrijf dat transformatoren maakte. Honderden arbeiders en bedienden verliezen hun baan, waarvan 450 in de fabriek in de Antwerpsesteenweg. De vakbonden hopen dat het faillissement voor een snelle doorstart zal zorgen. “Want voor de getroffen gezinnen zijn dit financiële drama’s.”

De vennootschappen CG Power Systems Belgium en CG Holdings Belgium werden op 15 januari door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank al onder curatele geplaatst. Maandag behandelde de Mechelse afdeling van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen het faillissement van de transformatorenbouwer.

Het openbaar ministerie zag voldoende redenen om beide vennootschappen failliet te verklaren. Er zijn niet alleen grote schulden wat betreft bedrijfsvoorheffing, RSZ en btw, maar sinds september stapelen ook de verstekvonnissen zich op, met in totaal een twintigtal bewarend beslagen tot gevolg. “De bestuurders lijken niet bereid oplossingen te vinden”, stelt hij vast.

De ondernemingsrechtbank boog zich maandag over CG.
David Legreve De ondernemingsrechtbank boog zich maandag over CG.

“Fabriek in stilstand”

Ook Kris Van den Berghen, drie weken geleden samen met Elke Van Weerdt aangesteld als voorlopige bewindvoerders, schetst geen vrolijk beeld. “De raad van bestuur was al maanden inactief, de productie lag al maanden stil. We troffen een fabriek in stilstand aan, quasi alle activa van derden liggen onder beslag.”

De bewindvoerders zorgden ervoor dat de achterstallige lonen van december werden betaald en gaven een voorschot van 35 procent op deze van januari. Van den Berghen verwees ook naar de oorzaak van de malaise: de fraude van 625 miljoen euro bij het Indische moederhuis. “Het is daarop volledig op zichzelf teruggeplooid.”

Deurwaarders

Kort na de middag volgde het logische verdict: CG is failliet. In Mechelen staan 450 medewerkers op straat, in Charleroi een 70-tal. Onder Mechelen vallen verder ook fabrieken in Ierland (400-tal werknemers) en Indonesië (een paar honderd werknemers, maar onduidelijk omdat het Indische management er zou zijn verdwenen) en een verkoopkantoor in Frankrijk.

Eigenlijk zaten de Mechelse werknemers nu al thuis. In januari werd er in de tweede week nog twee dagen gewerkt, maar dat was het. Negen imposante transformatoren met elk een waarde van ettelijke miljoenen zijn nagenoeg afgewerkt, maar worden tegengehouden door deurwaarders.

“Groen gelachen”

Medewerker Peter Lammers (56), die met een 20-tal collega’s de zitting bijwoonde, is dan ook niet verrast door het faillissement. Hij deed 33 jaar dienst en zag het bekende bedrijf evalueren van meer dan duizend werknemers tot nog maar de helft. “Vroeger werd hier gewerkt en gelachen. De laatste tijd werd er niet veel meer gelachen, tenzij groen. Maandelijks maakte het bedrijf anderhalf miljoen verlies. Dat kon niet blijven duren.”

Hij hoopte over drie jaar met pensioen te kunnen. “Maar er zijn ook jonge collega’s die net hebben gebouwd hebben en een lening hebben van meer dan duizend euro.” Lammers hoopt net als zijn collega’s op een snelle overname. “Liefst van de hele site, maar daar vrees ik een beetje voor. Al werd met de solartechnologie wel een nieuwe markt aangeboord.”

Peter Lammers is 33 jaar in dienst bij CG.
Wannes Vansina Peter Lammers is 33 jaar in dienst bij CG.

Dat is ook de hoop van Patrick Elsen, vakbondssecretaris van ABVV Metaal. “We gaan alles zetten op een doorstart. Transformatoren zijn geen product dat aan het uitdoven is, maar zijn nog een business. Denk aan windenergie en zonne-energie.”

Patrick Elsen, vakbondssecretaris van ABVV Metaal, in de ondernemingsrechtbank.
David Legreve Patrick Elsen, vakbondssecretaris van ABVV Metaal, in de ondernemingsrechtbank.

Het faillissement biedt volgens Peggy Schuermans, vakbondssecretaris van ACV Puls, nieuwe kansen. “Ik heb maar weinig gevallen geweten waar een bedrijf een doorstart kende voor het faillissement, wat logisch is als je naar het sociaal passief en de schulden kijkt. Ik hoop dat het nu wel kan. Het lokale management is altijd in gesprek gebleven met overnamekandidaten. Vraag is natuurlijk hoeveel werknemers daarbij kunnen worden betrokken.”

Rug tegen muur

Het is de grote hoop van het personeel. “Bij een herstructurering hebben we als vakbonden een onderhandelingsmarge, maar bij faling staan we met de rug tegen de muur. Medewerkers kunnen maximaal 25.000 euro bruto krijgen uit het Fonds Sluiting Ondernemingen. Dit zijn financiële drama’s”, aldus Schuermans.

“We zullen hen zoveel mogelijk informeren en helpen met de administratie, zoals de opmaak van schuldvorderingen en werkloosheidsdossier. Voor een bedrijf met zo’n omvang is dat een gigantisch werk, maar we zijn klaar om hen te ondersteunen.”

Pauwels werd in de tweede helft van de jaren vijftig opgericht door Emmanuel Pauwels. Zijn zoon Vic bouwde het uit tot een wereldspeler in de ontwikkeling van transformatoren. In 2005 moest hij met pijn in het hart verkopen aan CG.