Oude kapel heeft gouden glans terug

RESTAURATIE IN BIMSEM DUURDE 1,5 JAAR

Jurgen Moons, Rob Vanderbeek en Wouter Roels in de vernieuwde Aloysiuskapel.
Foto David Legreve Jurgen Moons, Rob Vanderbeek en Wouter Roels in de vernieuwde Aloysiuskapel.
Groot feest vanavond in de Mechelse school BimSem. Aartsbisschop Jozef De Kesel zal er de Aloysiuskapel inhuldigen na een renovatie en restauratie van anderhalf jaar. De kapel uit 1835 herkreeg zijn gouden glans, de aftandse studie- en polyvalente zaal van de afgelopen decennia is nu een prestigieuze ontvangstruimte.

Het laatclassicistische Aloysiusgebouw werd al in de jaren 2006-2009 gerestaureerd, omwille van het uitblijven van subsidies moest de kapel wachten. "Het was een lange lijdensweg", zegt algemeen directeur van BimSem Rob Vanderbeek. Anderhalf jaar geleden kon de school dan toch starten met de werkzaamheden. Het resultaat is prachtig. Weinig leerlingen die er de oorspronkelijke grandeur zullen van hebben ingezien. "Aanvankelijk was het de bedoeling om alle oorspronkelijke verflagen bloot te leggen, maar dat bleek al snel veel te duur. Vandaar dat werd geopteerd om dat met twee vlakken van de lambrisering te doen en vervolgens de oorspronkelijke schilderingen te imiteren. Ook de zijaltaren werden herschilderd met marmerimitatie. Een tijdrovend werk", zegt Wouter Roels, directeur infrastructuur vzw De Ranken.


De restauratie bracht ook een prachtige trompe-l'oeil van een koepel aan het licht van de hand van de Mechelse kunstschilder Theodoor Verschaeren, het oksaal kreeg zijn originele balustrade terug. "Oud-internaatsbeheerder Dominiek Hermans herinnerde zich dat deze was hergebruikt op de speelzolder van het internaat." Dankzij het verwijderen van de groene kleuren kreeg de kapel met de lichtinval door de gele ramen zijn gouden gloed uit 1835 terug. In het Aloysiusgebouw liggen overigens de roots van school. "Het gebouw werd onder impuls van de toenmalige kardinaal opgericht voor het Klein Seminatie om er priesters op te leiden. Vanaf het midden van de jaren 60 begon de ontmanteling van de kapel ten gevolge van de veranderende tijdsgeest en het stilvallen van de belangstelling voor de opleiding. Het altaar verdween, de preekstoel werd verkocht aan de parochie van Burcht. Tot 1967 werd de ruimte als kapel gebruikt, vervolgens werd er een doos van gemaakt met een groot vals platrond en ook de zijaltaren waren niet meer zichtbaar. De kapel deed sindsdien dienst als studie- en polyvalente zaal", zegt Vanderbeek.

800.000 euro

De werkzaamheden kostten zo'n 800.000 euro, met ondersteuning door het Agentschap Onroerend Erfgoed en AGION. "We geven de kapel zijn sacrale en verbindende rol terug. Naast de gebedsvieringen, zullen ook alle presentaties, toneel- of muziekoptredens voor grote groepen leerlingen in de kapel plaatsvinden. Ook als locatie voor personeelsvergaderingen, info- en thema-avonden voor ouders, nascholingen en ontvangstruimte komt de Aloysiuskapel in aanmerking", aldus nog Vanderbeek. De vier resterende zusters Norbertienen (de laatste nonnen van Mechelen) die de kapel onderhielden tot de sluiting, schonken een kruisbeeld dat erg gelijkt op het oorspronkelijke.