Opnieuw taalkampen voor anderstalige kinderen

De stad Mechelen organiseert deze zomer in samenwerking met verschillende partners opnieuw taalkampen voor anderstalige kinderen en jongeren die school lopen in de stad. Op speelplein Weyneshof kunnen kinderen uit het basis- en secundair deelnemen aan het SNeL-project (Spelend Nederlands Leren). De stad ondersteunt ook de taalkampen van Kinderkwartier voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar met een taalstoornis of een ernstig taalprobleem (voor kinderen doorverwezen door de CLB's). "Als stadsbestuur zetten wij er maximaal op in dat anderstalige nieuwkomers de Nederlandse taal beheersen, zeker ook van jongs af. Dat bevordert ontegensprekelijk hun actieve participatie in onze maatschappij", aldus schepen van Integratie Marc Hendrickx (N-VA). Info: www.mechelen.be/taalkampen-voor-kinderen-en-jongeren. (WVK)