Openleggen Dijle Zandpoortvest start op 3 april

Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Mechelen starten op 3 april met het openleggen van de Binnendijle tussen de hogeschoolcampussen aan de Zandpoortvest.

De huidige parking Zandpoortvest 1 maakt plaats voor een ontmoetingsplein, dat aansluit op het toegangsplein van Thomas More. Vanaf dit plein zullen natuurstenen trappen en een zachte helling naar een lagerliggend bordes leiden. Zittreden maken het heerlijk vertoeven langs het water. Een aantal smalle oevertrappen komt tot aan een aanliggende rietzone. Aan de overzijde wordt de bestaande fietsverbinding richting het Mechels Broek heraangelegd tot aan het spoor en komt er een groene berm. Langs de vest worden enkele bomen geplant. Voor het zover is, moet eerst de koker waarin de rivier stroomt worden afgebroken. Om dat mogelijk te maken, moet die grotendeels worden drooggezet met een dam. Er is bewust gekozen voor een geluidsvriendelijke uitvoeringsmethode voor de funderingen van de oevers en de constructies. In het voorjaar van 2018 volgen de bestratings- en inrichtingswerken. Als de werken volgens plan verlopen, kan de Mechelaar in de zomer van 2018 langs de Binnendijle verpozen. (WVK)