Ook prieel en begijnhofwoning bij de winnaars

Beschermde monumenten en eigendommen van openbare besturen konden zich inschrijven voor de wedstrijd voor een eervolle vermelding. Goud ging naar de restauratie van het 'Prieel van Leliëndaal' van het Sociaal Huis in de Sinte-Mettetuin. De tweede prijs werd toegekend aan de gevelrestauratie van het pand aan de Frederik de Merodestraat 20 dat eigendom is van de kerkfabriek van Sint-Jan en door De Sleutel wordt gebruikt als een dagcentrum. In beide gevallen stond het Mechelse architectenbureau Beeck & Hermans in voor het ontwerp. De derde plaats gaat naar de omvorming van het Hotel van der Gracht de Rommerswael aan de Goswin de Stassartstraat 11 tot een totaalproject met bloemen- en decoratiezaak, restaurant, concert- en evenementlocatie, studentenverblijf en woning. Architect Geert De Ley en interieurarchitecte Veerle Van Eycken werkten hiervoor samen de plannen uit.

Voor het eerst werd een publieksprijs uitgereikt. Die ging naar de restauratie van het pand op de hoek van de Sint-Katelijnestraat en de Moreelstraat aan het Groot Begijnhof. (WVK)