Onderwijspartners gaan voor ‘Krachtige scholen’

Photo News
Krachtige scholen. Dat is de naam én doelstelling van een nieuw project van de onderwijsnetten in samenwerking met de stad Mechelen, Arktos, PrOS en Thomas More.

Het partnership wil het welbevinden op school stimuleren, uitsluitingen beperken en ongekwalificeerde uitstroom terugdringen. Dat door een lerend netwerk te vormen waarbij de partners expertise uitwisselen, maar ook door elkaar te ondersteunen bij het organiseren van acties.

Onderwijsassistent

Zo komen er meer onderwijsassistenten zoals er nu al een aan de slag is in Campus Stassart van het Busleyden Atheneum. Zo’n onderwijsassistent vervult een belangrijke verbindende rol tussen de school-, vrijetijds- en thuiscontext van leerlingen, ondersteunt leerlingen in de klas en versterkt tegelijkertijd de leerkracht tijdens de les. De stad ondersteunt met 50.000 euro.

Netwerk

Schepen van Onderwijs Marina De Bie: “Twee van mijn speerpunten zijn het welbevinden op school en het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom. Het is niet alleen belangrijk om de jongeren zelf te ondersteunen, maar ook te werken aan het partnerschap met ouders en aan een positief en open klimaat op school en in de klas. Scholen zijn ook geen eilandjes. Door samen te werken binnen het ruimere netwerk kan niet alleen expertise gedeeld worden, maar kunnen leerlingen indien nodig ook binnen het netwerk ondersteund en opgevangen worden.”