Nieuwe stadswijk Ragheno: 2.500 woningen en park van 11 hectare

Schepen van Duurzaamheid en Klimaat Marina De Bie (l.) schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen (r.) tonen de maquette van de nieuwe stadswijk Ragheno.
rv Schepen van Duurzaamheid en Klimaat Marina De Bie (l.) schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen (r.) tonen de maquette van de nieuwe stadswijk Ragheno.
Het voorontwerp van het masterplan voor de nieuwe Mechelse stadswijk Ragheno is klaar. “We plannen in de zone tussen de Leuvensesteenweg, de Hanswijkvaart en de Hanswijkbeek maar liefst 2.500 woningen en een park van 11 hectare”, zeggen schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen en schepen van Duurzaamheid en Klimaat Marina De Bie.

“Ragheno ligt ten zuidoosten van het treinstation van Mechelen. Het is een gebied met een oppervlakte van bijna 78 hectare, maar met een heel chaotische structuur en relatief weinig bewoning. Omdat onze Dijlestad blijft groeien, willen we op deze site een nieuwe woonwijk creëren, die als voorbeeld kan dienen voor wonen, werken en samenleven in de 21ste eeuw”, klinkt het.

Slim met ruimte

“Eerst en vooral komen er in Ragheno zo’n 2.500 nieuwe woningen. We gaan uit van 83 woningen per hectare en willen zo slim mogelijk met onze ruimte omspringen. Op het voorontwerp van het masterplan staan daarom gestapelde woningen maar ook grondgebonden rijwoningen met tuinen. De bouwblokken krijgen een basishoogte van 4 bouwlagen, maar op bepaalde plaatsen -aan het station, het park en het water- zijn hogere gebouwen voorzien.”

“De bedrijven die vandaag in de wijk actief zijn, nemen nu heel wat ruimte in die beter benut kan worden. In deze zone plannen we in de toekomst 140.000 vierkante meter aan kantoren en diensten. Daar horen ook alledaagse voorzieningen zoals buurtwinkels, horecazaken, kinderopvang, ontmoetingsruimtes, sportfaciliteiten en een basisschool bij. De exacte locaties hiervoor leggen we nog niet vast, we willen flexibel blijven om te kunnen ingaan op interessante projecten.”

Park van 11 hectare

“Bovenop krijgt site Ragheno een groot centraal park, dat vier maal groter zal zijn dan onze Mechelse Kruidtuin. Het park zal de wijk verbinden vanaf het nieuwe stationsgebouw tot Spreeuwenhoek. Het wordt meteen een veilige route voor wandelaars en fietsers van van en naar het station. Net aan de randen van dit park plannen we de scholen, een nieuwe sporthal en horeca in, vlakbij het groen.”

Fiets en openbaar vervoer

“Ook water wordt erg belangrijk in Ragheno: we zorgen voor vlietjes en andere waterpartijen, voor de opvang, buffering en hergebruik van regenwater... We willen deze nieuwe stadswijk zo autoluw mogelijk maken, door maximaal in te zetten op verplaatsingen met de fiets, te voet en met het openbaar vervoer. Vandaar ook het plan om verplicht méér dan 1 fietsstalplaats per inwoner te voorzien. Parkeergarages stoppen we ondergronds of in de buurt van de toegangen tot de wijk, parkeren in het openbaar domein zal verdwijnen.”

Start bouw in 2022

“We trekken de komende weken met ons voorontwerp naar alle betrokkenen, zodat we het plan na alle inspraak en opmerkingen verder kunnen uitwerken. De goedkeuring van het masterplan is voorzien voor eind dit jaar, daarna volgt de opmaak van het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor het gebied. In 2022 moet het papierwerk rond zijn, en kunnen de projectontwikkelaars van start gaan. Ook stad Mechelen heeft heel wat werk: wij zorgen voor de publieke voorzieningen, de straten, het park en meer.”

Historische wandeling

Op zondag 16 juni wordt een historische wandeling georganiseerd doorheen Ragheno. De wandeling start in sporthal Iham, is gratis en duurt ongeveer een uur. Inschrijven kan voor 14 juni via www.uitinmechelen.be. Op dezelfde dag vindt in Iham tussen 10 en 16 uur ook een infomarkt plaats over het voorontwerp en de toekomstplannen.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.