MEST krijgt meer ruimte in oude brandweerkazerne

Schepen van Eigendommen Koen Anciaux en oprichter van Mest Toon Diependaele aan de voormalige brandweerkazerne in de Dageraadstraat in Mechelen.
rv Schepen van Eigendommen Koen Anciaux en oprichter van Mest Toon Diependaele aan de voormalige brandweerkazerne in de Dageraadstraat in Mechelen.
De Mechelse vzw MEST mag meer ruimtes van de voormalige brandweerkazerne in de Dageraadstraat in gebruik nemen. Stad Mechelen stelt deze kosteloos ter beschikking tot 31 december 2022. “De vraag naar ateliers en werkruimte is overweldigend, dus deze uitbreiding komt goed van pas”, zegt oprichter van Mest Toon Diependaele.

Vorig jaar werd al een eerste deel van de oude brandweerkazerne ingepalmd door MEST vzw. Mest staat voor ‘Proeftuinen voor Mechelste Starters’ en stelt tijdelijk leegstaande panden ter beschikking aan startende ondernemers. Het andere deel van het brandweergebouw werd echter afgesloten, omdat in deze ruimtes eerst een stabiliteitsstudie moest uitgevoerd worden.

Investeringen

“De resultaten van die studie tonen aan dat de bestaande structuur nog in orde is. Stad Mechelen heeft daarom beslist om deze ruimtes kosteloos en tijdelijk ter beschikking te stellen aan MEST vzw. Zo kunnen we hen meer ruimte geven om hun proeftuin voor nieuwe ondernemers uit te breiden. Mest zal wel zelf instaan voor de investeringen die nodig zijn om de ruimtes veilig in gebruik te nemen, ook de onkosten van de nutsvoorzieningen zijn voor de vzw”, zegt schepen van Eigendommen Koen Anciaux.

Mooie mix

De uitbreiding is noodzakelijk, want de proeftuin van MEST is een groot succes. “De vraag naar ateliers en werkruimtes was van bij de start overweldigend. We hebben ondertussen een mooie mix gevonden van starters in het domein van gemeenschapsvorming, creatievelingen en makers. De extra ruimte geeft ook extra kansen aan Mechelen Feest, die heel wat plannen heeft rond het Torenjaar”, zegt Diependaele.