Mechelen stipt mobiliteit, ondernemen en strijd tegen armoede aan als prioriteiten voor 2019

Mechelen uit de lucht
David Legreve Mechelen uit de lucht
Mobiliteit, de strijd tegen armoede en ondernemen. Dit zijn dé prioriteiten voor het nieuwe stadsbestuur van Mechelen, zo blijkt uit het bestuursakkoord dat vrijdag voorgesteld werd. Opvallend: van de 545 doelstellingen werden er zowat vijftig door de oppositie aangebracht.

Het lijvige bestuursakkoord ‘Samen voor een positief Mechelen’ omvat de 463 voorstellen waarmee Vld-Groen-M+ naar de kiezer trok, maar er is meer. De toekomstige bewindsploeg voegde daar immers nog eens 82 doelstellingen aan toe. “We steken de hand uit om zoveel mogelijk mensen te betrekken en om samen naar oplossingen te zoeken”, zegt burgemeester Bart Somers. 

“Wij alleen kunnen de stad niet beter maken, daar hebben we alle krachten voor nodig”, pikt Kristof Calvo in. “Daarom willen we een actieve relatie opbouwen met de oppositie. Zowat vijftig punten uit het bestuursakkoord zijn afkomstig uit de programma’s van N-VA, sp.a en CD&V. En we vermelden dat ook in het akkoord — een primeur in de Vlaamse politiek. Maar het zou gewoon gek zijn om niet aan de slag te gaan met goede ideeën van anderen.” Concreet wordt N-VA 19 keer vermeld, sp.a 14 keer en CD&V 12 keer. Ook werden heel wat punten overgenomen uit het memorandum van de stadsadministratie.

Champions League

Voor 2019 schuift het stadsbestuur drie grote prioriteiten naar voor: mobiliteit, strijd tegen armoede en ondernemen. Natuurlijk staan thema’s zoals veiligheid, het parkenplan en het klimaat ook voorop, maar inzake de drie eerder genoemde prioriteiten wil de stad een voortrekkersrol invullen. “We willen Champions League spelen”, verwoordt Calvo het. Een planning is er ook al: tegen het najaar van 2019 moet voor elk van de drie prioriteiten een duidelijk plan op tafel liggen.

Laat ons eerst naar mobiliteit kijken. De ambitie is om van Mechelen dé fietsstad van Vlaanderen te maken. “Tegen het najaar willen we met een samenhangend, becijferd en uitgewerkt mobiliteitsplan komen”, aldus schepen Patrick Princen. “In de komende maanden zullen we hierover intensief overleg plegen met stadsgenoten en organisaties.” Het plan moet antwoorden bieden voor het overbelaste wegennet, de vraag naar gezonde lucht en de parkeerdruk in woonbuurten. Voorts moet het ook de contouren schetsen van een autoluwer centrum en autoluwere wijken.

Kinderarmoede halveren

Op vlak van armoedebestrijding is het doel om de kinderarmoede tegen 2024 te halveren. “Er is nog te veel miserie in de stad, met te veel mensen die nog uit de boot vallen”, zegt Calvo. 

En dan is er nog ondernemen. “We willen tegen 2024 in de Vlaamse top drie van steden staan, met de meeste starters, de grootste daling van de werkloosheid en het grootste aantal nieuwe arbeidsplaatsen. De mismatch op de arbeidsmarkt moet weg, en leefloners moeten we aan een job helpen”, aldus schepen Greet Geypen.

En dan zijn er nog deze belangrijke realisaties voor de komende bestuursperiode: de bouw van 750 nieuwe sociale woningen, de aantrek van middengroepen door nieuwe wijken als Komet en Keerdok, het behoud en de uitbreiding van de stadsbossen, de verdere promotie van autodelen, een grotere politiezone met geïntegreerde wijkteams, een stadsvernieuwingsproject in de Centerparking, blijvende aandacht voor Nekkerspoel (met vernieuwing van het Ontvoeringsplein), de vernieuwing van invalsstraten, de realisatie van een basketarena achter het station, de vernieuwing van de infrastructuur van de voetbalclubs van Walem, Heffen en Leest, de strijd tegen discriminatie door middel van praktijktesten, het versterken van de diversiteit in het jeugdwerk, huiskamergesprekken als nieuwe vorm van participatie en het terugbrengen van de stadsschuld onder 200 miljoen euro.

https://www.mechelen.be/samen-voor-een-positief-mechelen-defpdf
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.